--Quảng cáo---

Bình Dương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Đất đai - NGUYỄN TÚ (thực hiện) - 14:53 05/11/2019

(TN&MT) - Sở TN&MT Bình Dương đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) về TN&MT, nhất là cải cách thủ tục hành chính về đất đai. Qua đó, đóng góp tích cực và hiệu quả vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh. Để hiểu rõ hơn công việc quan trọng này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường có cuộc trao đổi với ông Phạm Xuân Ngọc - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương.

PV: Ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính về quản lý đất đai của Sở TN&MT Bình Dương?

Ông Phạm Xuân Ngọc:

Những năm qua, để tiếp tục đảm bảo thực hiện công tác CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP và các nhiệm vụ Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Trung ương và của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CCVCNLĐ nghiêm túc thực hiện với tinh thần tích cực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Sở TN&MT đã tập trung những nội dung quan trọng như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, thực hiện cơ chế một cửa - một cửa liên thông và các giải pháp nâng cao tỷ lệ đúng hạn đối với các TTHC theo Quyết định số 1801 ngày 2/7/2018 và Quyết định số 291 ngày 31/1/2019 của UBND tỉnh Bình Dương.

Đặc biệt, nhằm thực hiện Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 17/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai; Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2010 - 2020; Sở TN&MT Bình Dương đã tập trung thực hiện triệt để công tác CCHC nhằm phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Từ khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, thời gian thực hiện các TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã giảm từ 1 - 20 ngày. Đến khi thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thời gian thực hiện các TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã giảm từ 5 - 15 ngày tùy loại thủ tục.

Sở TN&MT Bình Dương đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị như: Duy trì Tổ tư vấn pháp luật về TTHC của ngành tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương; niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, ý kiến tại Bộ phận một cửa của Sở TN&MT Bình Dương; tổ chức phát phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đến trực tiếp giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa của Sở TN&MT.

Ông Phạm Xuân Ngọc - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Dương

PV: Những kết quả đạt được đã đóng góp hiệu quả vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương ra sao, thưa ông?

Ông Phạm Xuân Ngọc:

Cải cách TTHC là 1 trong 6 nội dung của công tác CCHC được Sở TN&MT Bình Dương chỉ đạo triển khai đồng bộ với các nội dung khác, góp phần giúp kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh Bình Dương tiếp tục giữ vững và nâng cao; Chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất tiếp tục được cải thiện; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp - thông qua Chỉ số SIPAS có nhiều chuyển biến tích cực. Với kết quả SIPAS đạt mức trên 80%, Bình Dương cơ bản đã đạt mục tiêu Kế hoạch CCHC của Chính phủ đến năm 2020.

Sở TN&MT đã được UBND tỉnh Bình Dương đánh giá là một trong những Sở, ngành của tỉnh Bình Dương thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trên các mặt công tác quản lý thuộc lĩnh vực TN&MT, trong đó, có quản lý đất đai. Không những vậy, bằng nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn, tiếp xúc, đối thoại nhằm công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC…; Sở TN&MT đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đến nay, về cơ bản công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu đề ra. Đặc biệt là kết quả cấp Giấy chứng nhận làm cơ sở giúp cho công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, thuận tiện, đồng thời, tạo nền tảng cho việc quản lý đất đai theo hướng hiện đại hóa. Hiện nay, Sở TN&MT Bình Dương đang tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bình Dương” để hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định, góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương.

Đặc biệt, Bình Dương với chủ trương “Trải thảm đỏ thu hút đầu tư", tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho tất cả các nhà đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài; Bình Dương đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương ngày càng vững bước đi lên, sớm trở thành một đô thị văn minh, giàu đẹp và là Thành phố thông minh trong tương lai.

Hiện nay, kết quả giải quyết TTHC về đất đai của Bình Dương thuộc nhóm đứng đầu cả nước, tình trạng hồ sơ trễ hạn đã giảm đáng kể, chỉ chiếm 0,27%. Tính riêng trong 9 tháng năm 2019, tổng số hồ sơ mà Sở TN&MT Bình Dương đã tiếp nhận và giải quyết là 185.859 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ mà Sở TN&MT đã giải quyết đúng hạn là 185.364 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,73%. Đối với các trường hợp hồ sơ trễ hạn, Sở TN&MT đã gửi thư xin lỗi, tin nhắn SMS Brandname hoặc gọi điện thoại người dân, doanh nghiệp để xin lỗi, thông báo tình hình giải quyết hồ sơ.

PV: Sở TN&MT Bình Dương có giải pháp hữu hiệu nào nhằm nâng cao hơn nữa công tác cải cách TTHC về đất đai thời gian tới?

Ông Phạm Xuân Ngọc:

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục, cải thiện những mặt chưa đạt được, thời gian tới, Sở TN&MT Bình Dương định hướng triển khai thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm: Sở TN&MT nghiêm túc thực hiện các quy chế cung cấp thông tin, giải quyết phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng của Sở TN&MT; tổ chức thực hiện tốt Chương trình ký kết phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương về công tác dân vận chính quyền; thực hiện hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý về lĩnh vực đất đai trên địa bàn các huyện, xã theo kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương tăng cường đa dạng hóa công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai, việc thực hiện Chỉ số CCHC của Sở TN&MT, Chỉ số Tiếp cận đất đai đến toàn thể đội ngũ CCVCNLĐ và người dân; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử nơi công sở và thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” gắn với việc học tập và làm theo gương Bác Hồ theo chuyên đề hằng năm; đảm bảo cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, các lớp về kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người dân, doanh nghiệp và văn hóa công sở.

Giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa - Sở TN&MT Bình Dương

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương đẩy mạnh công tác rà soát TTHC, thực hiện hiệu quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chỉ đạo công chức viên chức người lao động sắp xếp công việc hiệu quả, khoa học và theo dõi chặt chẽ, nâng cao cơ chế phối hợp trong công tác giải quyết hồ sơ TTHC nhằm nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn theo mục tiêu mà HĐND, UBND tỉnh Bình Dương đề ra năm 2019 và năm 2020. Sở TN&MT cũng sẽ chú trọng thực hiện thư xin lỗi và nâng cao trách nhiệm giải trình đối với các trường hợp hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 gắn với các hoạt động của Thành phố thông minh Bình Dương; hoàn thiện các phần mềm một cửa điện tử; xây dựng quy chế phối hợp với Bưu điện tỉnh Bình Dương để làm cơ sở triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích; đặc biệt là khâu hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm đảm hoạt động này có hiệu lực, hiệu quả để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!
 

  • Chỉ số cải cách hành chính về đất đai tại Quảng Ninh: Còn thấp
    Đất đai - 00:00 11/08/2016
    (TN&MT) - Mặc dù, đã tập trung thực hiện xây dựng các văn bản pháp luật về đất đai theo thẩm quyền và thực hiện tinh giảm các khâu thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo đúng Luật và các văn bản dưới Luật Đất đai, song, hiện, chỉ số cạnh tranh năng lực cải cách hành chính của Quảng Ninh vẫn thấp, chưa thực sự thông suốt.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO