--Quảng cáo---

Bình Định: Nâng cao chất lượng quản lý đất đai

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 - Mỹ Bình - 06:02 30/06/2022

(TN&MT) - Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, Sở TN&MT Bình Định đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan… triển khai rộng rãi nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý về đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống

Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được thực hiện tốt hơn, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.

14-1-.jpg

Bình Định tăng tốc phát triển cơ sở hạ tầng trong những năm gần đây

Các dự án đầu tư thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất được tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chính sách bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước quy định, đảm bảo bàn giao mặt bằng phục vụ kịp thời tiến độ đầu tư của dự án.

Kết quả thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong những năm qua đã mang lại hiệu quả, làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, giúp địa phương hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế, cũng như việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, chỉnh lý biến động đất đai và cấp GCNQSDĐ cho nhân dân, vận hành cơ sở dữ liệu 3 cấp.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Kỳ Quang - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Định, cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2013, tỉnh Bình Định còn gặp khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ như:

Quy định về nội dung lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn khá phức tạp và có sự chồng chéo, thiếu đồng bộ với các ngành khác, thiếu tính định hướng. Lực lượng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn yếu và thiếu.

Quy định của pháp luật về đất đai còn một số điểm chưa thống nhất với quy định của pháp luật liên quan (Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu), một số quy định còn thiếu tính định hướng (trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất), vướng mắc nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ thời kỳ trước đây chưa được gắn liền với công tác cập nhật, chỉnh lý biến động về đất đai nên nhiều trường hợp hồ sơ đất đai không thống nhất với thực tế. Nguyên nhân cơ bản là do hồ sơ địa chính còn trong tình trạng thủ công (hồ sơ giấy), phương pháp chỉnh lý lạc hậu, thủ công không theo kịp biến động đất đai.

Công tác cấp đổi GCNQSDĐ còn gặp những vấn đề tồn tại: Công nhận hạn mức đất, chênh lệch diện tích giữa các lần đo đạc và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân.

Hiện nay hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch đang thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư, đặc biệt là hoạt động kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng, nhưng pháp luật về đất đai chưa có quy định điều chỉnh kịp thời.

Cần sửa đổi bổ sung

Trao đổi với phóng viên về những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013, ông Trần Kỳ Quang - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Định chia sẻ: Để nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, Bộ TN&MT tiếp tục tăng cường tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành ngay sau khi ban hành bằng nhiều hình thức, kể cả hình thức trực tuyến, qua đó kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và tháo gỡ các vướng mắc trong thực tế.

14-2-.jpg

Các dự án có nhu cầu sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đều được trình HĐND tỉnh thông qua hoặc xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích (trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) trước khi UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất. Các công trình, dự án sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định cơ bản đều đảm bảo phù hợp quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Cải tiến công tác lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tập trung quản lý theo quy hoạch là cơ bản, thống nhất định hướng không gian, quản lý chỉ tiêu sử dụng đất, còn ngành xây dựng thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng để tránh chồng chéo.

Đảm bảo nguyên tắc giao đất, cho thuê đất phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất, công khai minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành mạnh theo cơ chế thị trường và thống nhất với các quy định pháp luật liên quan (Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật xây dựng); Thực hiện giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, cần quy định rõ quy trình thủ tục hành chính đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Điều chỉnh quy định về hạn mức, điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, qua đó tạo hành lang pháp lý cho nhà đầu tư tiếp cận với đất đai, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

Đồng thời, cần phải nhanh chóng hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu địa chính với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đường truyền đảm bảo vận hành cơ sở dữ liệu địa chính mới được thiết lập. Đổi mới công tác định giá, có giải pháp tác động tích cực trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc của kinh tế thị trường. Cải tiến bộ máy quản lý ngành tài nguyên và môi trường theo hướng tăng cường cán bộ cho cơ sở, đặc biệt là cho các bộ phận trực tiếp xử lý giải quyết hồ sơ. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bộ thủ tục hành chính về đất đai theo hướng đơn giản, rõ ràng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ công, phổ biến thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO