--Quảng cáo---

Bến Tre: Triển khai kế hoạch ứng phó biến đổi đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu - Bạch Thanh - 14:08 01/04/2021

(TN&MT) - Ngày 01/4, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch ứng phó giai đoạn 2021-2030.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác ứng phó với BĐKH tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2016-2020, ông Bùi Minh Tuấn-  Giám đốc Sở TN&MT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ứng phó với BĐKH tỉnh Bến Tre cho biết: Sau khi Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH giải thể vào cuối năm 2016, UBND tỉnh Bến Tre đã kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng phó BĐKH tỉnh Bến Tre, thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do Sở TN&MT là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bến Tre đã thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH và các mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương bằng kế hoạch hành động ứng phó BĐKH. Qua đó, kết quả thực hiện kế hoạch hành động 05 năm của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, tích cực. Công tác ứng phó BĐKH được quan tâm và triển khai rộng khắp các sở, ban, ngành; tổ chức, đoàn thể, cấp huyện và nhân dân cùng tham gia. Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh được tiếp cận với kiến thức, thông tin về BĐKH góp phần thay đổi nhận thức trong chủ động ứng phó BĐKH.

07 mục tiêu ứng phó BĐKH của giai đoạn 2016 - 2020 đều được triển khai và đạt được những kết quả nhất định. Nhiều mô hình sinh kế, canh tác thích ứng BĐKH được thí điểm nhận được sự hưởng ứng và tham gia của nông dân và các mô hình đạt kết quả tốt đã tạo được việc làm và cải thiện thu nhập cho các hộ tham gia mô hình. Các công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường như tiết kiệm nước, dự báo, cảnh báo thủy văn (xâm nhập mặn) năng lượng tái tạo (điện gió) đã bước đầu phát triển và ứng dụng trong thích ứng, cảnh báo, dự báo và giảm phát thải khí nhà kính.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Minh Tuấn, công tác ứng phó BĐKH của tỉnh Bến Tre trong thời gian qua vẫn còn khó khăn, hạn chế. Cụ thể, địa phương chưa chủ động được nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt; năng lực thích ứng của vật nuôi, cây trồng chưa cao trước tác động xâm nhập mặn; và gia tăng tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển do triều cường, nước dâng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân... 

Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre báo cáo về kết quả ứng phó BĐKH

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng phó với BĐKH tỉnh Bến Tre cho rằng, thách thức lớn nhất trong thích ứng BĐKH của tỉnh Bến Tre thời gian tới liên quan đến diễn biến thất thường của nguồn nước sông Mê Công, xâm nhập mặn tác động đến quản lý nguồn nước của tỉnh cho đến khi Bến Tre hoàn thành hệ thống thủy lợi, cấp nước chủ động được cấp nước sinh hoạt, sản xuất. 

Bên cạch đó, 02 vấn đề tỉnh Bến Tre đã và đang quan tâm là: vấn đề sạt lở ven sông, ven biển do xu hướng nước dâng, triều cường kết hợp suy giảm lượng phù sa bồi đấp từ vấn đề nguồn nước sông Mê Công; và xu hướng thoái hóa đất do canh tác chưa bền vững, xâm nhập mặn lưu tồn trong đất và xu hướng ô nhiễm nguồn nước mặt trong kênh, rạch, mương nội đồng trong điều kiện bắt buộc phải triển khai các công trình cống, đập ngăn mặn khép kín ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên và khả năng tự làm sạch nguồn nước của các dòng sông.

Từ nhận định thách thức nêu trên, ông Nguyễn Minh Cảnh cho biết, kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030 xác định 101 nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án, hoạt động trọng tâm cụ thể nhằm đạt được 09 mục tiêu đã đề ra. Trong đó, có một số mục tiêu điển hình là tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và BĐKH; đẩy mạnh và phát huy hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

Quang cảnh Hội nghị

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BĐKH và thúc đẩy việc lồng ghép ứng phó với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy hoạch; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiến thức, tăng cường năng lực về phòng tránh thiên tai, sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu; tăng cường phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực khoa học công nghệ và tài chính cho ứng phó với BĐKH...

Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo BĐKH tỉnh các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả kế hoạch hành động.

Đồng thời, các Sở, ban, ngành tỉnh tập trung huy động và bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Rà soát các kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để lồng ghép với các nội dung của kế hoạch hành động, đảm bảo tính liên kết đồng bộ giữa các quy hoạch, kế hoạch phát triển.

UBND các huyện, thành phố Bến Tre có trách nhiệm bố trí kinh phí và đề xuất thực hiện các dự án, nhiệm vụ, hoạt động của kế hoạch hành động được giao cho địa phương thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định; xây dựng kế hoạch ứng phó BĐKH cấp huyện, thành phố hàng năm hoặc 05 năm…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO