--Quảng cáo---

Bến Tre: Công bố kết quả điều tra thoái hóa đất kỳ đầu

Đất đai - Bạch Thanh - 11:03 07/11/2019

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Bến Tre vừa công bố kết quả điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai và thoái hóa đất thời kỳ đầu để có biện pháp quản lý, sử dụng đất đảm bảo hiệu quả, bền vững.

Toàn tỉnh Bến Tre có trên 100.000 ha đất bị thoái hóa

Theo đó, phạm vi thực hiện dự án trong ranh giới hành chính tỉnh Bến Tre. Đối tượng điều tra thoái hóa đất là các loại đất nông nghiệp và đất bằng chưa sử dụng. Diện tích các đối tượng điều tra theo số liệu thống kê đất đai năm 2018 được UBND tỉnh Bến Tre công bố là 182.301ha; trong đó, đất nông nghiệp 181.821ha, đất chưa sử dụng 480ha.

Kết quả qua điều tra cho thấy, toàn tỉnh Bến Tre có 106.886ha đất bị thoái hóa, chiếm tỷ lệ 58,63% diện tích điều tra. Thoái hóa đất xảy ra ở cả 9 huyện, thành phố của tỉnh Bến Tre; trong đó, thoái hóa nặng xảy ra tại các huyện: Giồng Trôm 15.042ha, Mỏ Cày Bắc 5.673ha, Mỏ Cày Nam 4.607ha, Chợ Lách 3.116ha...

Theo Sở TN&MT Bến Tre, tựu trung có 3 nguyên nhân chính gây ra tình trạng thoái hóa đất, gồm: do tác động của con người trong việc khai thác bố trí sử dụng đất làm thay đổi cấu trúc lớp phủ bề mặt đất, đào kênh mương, lập líp trồng cây lâu năm làm xáo trộn tầng đất và thay đổi mực thủy cấp trong đất, gây nên tình trạng suy giảm dinh dưỡng và phèn hóa đất.

Bên cạnh đó, sự phân bố không đều trong năm của chế độ mưa cộng với nền nhiệt độ cao, gây nên tình trạng khô hạn mùa khô và ngập úng lũ mùa mưa; đồng thời, sự xuất hiện của một số mẫu chất tạo đất có vấn đề như trầm tích có chứa phèn là nguồn gốc gây ra phèn hóa đất.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bến Tre nhận định, tình trạng thóai hóa đất có khả năng sẽ gia tăng mức độ thoái hóa từ nhẹ lên mức độ trung bình hoặc nặng trong thời gian tới nếu các biện pháp về chính sách quản lý và hỗ trợ các kỹ thuật canh tác không được đầu tư đúng mức và kịp thời. 

Bến Tre đã đề xuất nhiều giải pháp chống thoái hóa đất

Do đó, ngành TN&MT Bến Tre và ngành liên quan đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất bền vững góp phần giảm thiểu thoái hóa đất thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể như: tăng cường các hoạt động quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; xây dựng các chương trình hành động và các dự án cụ thể về bảo vệ tài nguyên đất, bảo vệ môi trường sinh thái và chống thoái hóa đất phục vụ cho sự phát triển bền vững.

Việc bố trí sử dụng đất, đặc biệt là đất nông nghiệp trong phương án quy hoạch sử dụng đất cần được thực hiện trên cơ sở xem xét bản đồ thích nghi đất đai; đồng thời, xem xét đến bản đồ đất, bản đồ chất lượng đất và bản đồ thoái hóa đất, nhằm tránh bố trí những cây trồng vật nuôi trên vùng đất không hoặc ít thích nghi, hoặc tránh bố trí những cây trồng vật nuôi làm cho đất dễ bị thoái hoá.

Được biết, việc thực hiện dự án “Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Bến Tre” được thực hiện định kỳ 5 năm một lần, nhằm giúp các địa phương trong tỉnh quản lý chặt chẽ diện tích đất bị thoái hóa, xu hướng thoái hóa đất, nguyên nhân thoái hóa đất và từ đó đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất bền vững. 

Đồng thời, kết quả dự án này sẽ cung cấp dữ liệu về thực trạng thoái hóa đất cấp tỉnh để tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Bến Tre và cả nước, góp phần hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai hiện đại theo mô hình tập trung, thống nhất, phục vụ đa mục tiêu.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO