Kinh tế

Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế quý I đứng đầu cả nước

Bảo Bảo 08/04/2024 - 22:03

(TN&MT) - Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) trong nước và thế giới chưa có nhiều chuyển biến tích cực vẫn còn nhiều khó khăn, song KT-XH của tỉnh Bắc Giang tiếp tục xu hướng phục hồi mạnh mẽ, quý I đứng đầu cả nước.

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I (GRDP) ước đạt 14,18%, đứng đầu cả nước. Các ngành sản xuất đều có tăng trưởng, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,14%, công nghiệp - xây dựng tăng 18,00%, dịch vụ tăng 6,32%, thuế sản phẩm tăng 4,48%.

unnamed-1620240329182131.jpg
Bắc Giang tăng trưởng kinh tế quý I (GRDP) ước đạt 14,18%, đứng đầu cả nước.

Đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trong quý I diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây trồng phát triển; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt. Bên cạnh đó sản xuất nông nghiệp đối mặt với một số khó khăn, thách thức, đặc biệt là diện tích canh tác ngày càng thu hẹp, lao động tham gia sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm, sự cạnh tranh mạnh mẽ của nông sản nhập ngoại. Theo thống kê, tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân đến nay đạt khoảng 61.119 ha, bằng 92,9% kế hoạch. Các loại cây trồng phát triển tốt; trà vải sớm tỷ lệ ra hoa khoảng 70-80%; trà vải chính vụ tỷ lệ ra hoa khoảng 35-40%, dự báo năng suất cây vải năm nay sẽ đạt thấp.

Hoạt động chăn nuôi từ đầu năm đến nay ổn định không có dịch bệnh lớn xảy ra, tuy nhiên quy mô tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dần qua các năm, tháng sau thấp hơn tháng trước do hiệu quả kinh tế mang lại không cao, diện tích chăn thả bị thu hẹp, nhu cầu sử dụng sức kéo giảm. Trong khi đó tổng đàn gia cầm ổn định và có tăng nhẹ so với cùng kỳ do nhu cầu, thị trường tiêu dùng ổn định.

Về sản xuất công nghiệp dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chủ lực suy giảm do chi phí sản xuất đầu vào tăng, số lượng đơn đặt hàng giảm... tuy nhiên sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng 23,89% so với cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây (năm 2022 tăng 23,63%, năm 2023 tăng 10,45%), đã phản ánh hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản đã phục hồi hoàn toàn.

1703488295238_untitled-1-1703576796891.jpg
Giá trị sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm toàn tỉnh đạt 150.813 tỷ đồng, tăng 24,7%.....

Trong đó, một số ngành có mức tăng trưởng cao như: Khai thác than cứng và than non tăng 24,95%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 44,25%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 41,13%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 19,02%.

Giá trị sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm toàn tỉnh đạt 150.813 tỷ đồng, tăng 24,7%, đạt 22,6% kế hoạch. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 2.830 tỷ đồng, tăng 11,4%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 15.444 tỷ đồng, tăng 10,6%; khu vực FDI 132.538 tỷ đồng, tăng 26,9%.

Bên cạnh đó có một số ngành vẫn còn gặp nhiều khó khăn có mức tăng trưởng âm như: Sản xuất đồ uống giảm 47,59%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 17,01%; sản xuất hóa dược liệu giảm 12,31%; sản xuất thiết bị điện giảm 10,52%.

Các doanh nghiệp FDI trong các khu cụm công nghiệp sản xuất các sản phẩm điện tử, thiết bị điện, máy vi tính và thiết bị quang học tiếp tục là nhân tố chính đóng góp vào mức tăng trưởng và quy mô kinh tế của tỉnh (chiếm tỷ trọng trên 33% trong GRDP). Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh đạt kết quả tích cực. Do có sự phát triển mạnh về hạ tầng các khu, cụm công nghiệp với môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện nên Bắc Giang tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tính đến 15/3/2024, toàn tỉnh thu hút được 624,3 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 66,5% cùng kỳ; trong đó cấp mới 9 dự án trong nước, vốn đăng ký 7.668,4 tỷ đồng (gấp 25,8 lần cùng kỳ) và cấp mới cho 15 dự án FDI, vốn đăng ký 104,5 triệu USD (bằng 13,2 % cùng kỳ); điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án DDI với số vốn bổ sung đạt 1.153,4 tỷ đồng (gấp 3,8 lần) và 11 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm là 162,26 triệu USD (gấp 4,3 lần).

Trong quý, toàn tỉnh có 310 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 18%; vốn đăng ký đạt 2.598 tỷ đồng; có 32 doanh nghiệp giải thể, tăng 23% và 418 doanh nghiệp, chi nhánh tạm ngừng hoạt động tăng 33,5% so với cùng kỳ.

Công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong quý I đã có nhiều tín hiệu khởi sắc khi các sắc thuế quan trọng đều có mức tăng cao so với cùng kỳ như: Thu tiền sử dụng đất, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng thu nội địa toàn tỉnh 3 tháng ước đạt 4.678,4 tỷ đồng, bằng 111,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.084,9 tỷ, tăng 16,4% so với cùng kỳ; trong 15 khoản thu thuế, phí có 8 khoản tăng so với cùng kỳ, 6 khoản giảm so với cùng kỳ và 1 khoản chưa phát sinh số thu. Các khoản thu tăng cao so với cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ở địa phương ước đạt 43,3 tỷ đồng, tăng 42,1%; thu khác ngân sách ước đạt 178,8 tỷ, tăng 73%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 18,4 tỷ, tăng 2,4 lần; thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.994,3 tỷ, tăng 13,9%; thuế bảo vệ môi trường ước đạt 77,4, tăng 35,3%.

bac-giang-toc-do-tang-truong-kinh-te-dan-dau-ca-nuoc_656800a615cc9.jpg
Các khu cụm công nghiệp sản xuất các sản phẩm điện tử, thiết bị điện, máy vi tính và thiết bị quang học tiếp tục là nhân tố chính đóng góp vào mức tăng trưởng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3 tháng đầu năm ước đạt 15.961 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Trong đó, bán lẻ hàng hóa đạt hơn 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1%; lưu trú ăn uống đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 8,9%; dịch vụ lữ hành đạt 14,7 tỷ đồng, tăng 52.2%; dịch vụ khác đạt hơn 2.980 tỷ đồng, tăng 5,9%.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu. Triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, quyết liệt thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung thúc đẩy tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, nhất là các công trình hạ tầng giao thông quan trọng. Đẩy nhanh việc hoàn thiện và triển khai các quy hoạch, tăng cường liên kết vùng để tạo sự đồng bộ, không gian mới và động lực mới cho sự phát triển của các vùng KT-XH cũng như các địa phương trong vùng.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Chú trọng phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp; phát huy vai trò người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại, tăng cường công tác thông tin, truyền thông tạo đồng thuận, đoàn kết trong toàn xã hội và hợp tác quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế quý I đứng đầu cả nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO