Văn bản mới

Bắc Giang: Tăng cường quản lý về hoạt động khai thác khoáng sản

Anh Khôi 02/01/2024 - 15:52

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định số 2077/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, chống thất thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024-2030”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Đề án đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Khoáng sản, Luật thuế Tài nguyên; Luật phí, lệ phí, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, đảm bảo chấp hành kỷ cương, khách quan, bình đẳng trong thực hiện pháp luật về thuế, phí đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

cab6b984-d77d-4702-a462-0e6c6a83b3f1.jpg

Các Sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, quản lý chặt chẽ tổ chức, cá nhân được phép khai thác, chế biến, vận chuyển, xuất khẩu, tiêu thụ khoáng sản nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp khai thác khoáng sản không đúng giấy phép được cấp, vượt công suất, khai thác ngoài phạm vi được phép, các trường hợp khai thác lậu, không phép trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác, chế biến, vận chuyển, sử dụng khoáng sản không đúng theo giấy phép được cấp, không đúng loại sản phẩm theo dự án đầu tư để tham mưu với UBND tỉnh xử lý vi phạm theo quy định.

Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân không tuân thủ theo quy định của Luật Khoáng sản, vi phạm trong việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường, thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác đá, cát, sỏi lòng sông, suối, đất san lấp mặt bằng.

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh đôn đốc thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản kịp thời vào ngân sách Nhà nước, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản, thu hồi giấy phép khai thác đối với các trường hợp cố tình không chấp hành các nghĩa vụ tài chính, chây ỳ, kéo dài theo đề nghị của Cục Thuế.

Thường xuyên phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản chấp hành việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016; Nghị định số 23/2020/NĐCP ngày 24/02/2020 của Chính phủ; xử lý vi phạm theo quy định hoặc tham mưu UBND tỉnh đình chỉ hoạt động khai thác.

Định kỳ hàng quý, phối hợp cung cấp cho Cục Thuế về danh sách, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, điều chỉnh bổ sung mới hoặc giấy phép đã thu hồi (tên đơn vị, địa chỉ kinh doanh, tên mỏ, địa chỉ được cấp phép khai thác, số giấy phép khai thác, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp phép, công suất, loại sản phẩm, diện tích khai thác...) để phối hợp quản lý các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra, giám sát giữa các Sở, ngành, địa phương, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp kê khai sai sản lượng thực tế khai thác, khai không đúng sản lượng, chủng loại khai thác, bao gồm cả sản phẩm tận thu, khai giá tính thuế, phí không đúng thực tế giao dịch trên thị trường và quy định tại bảng giá tính thuế tài nguyên của UBND tỉnh quy định, góp phần thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Tăng cường quản lý về hoạt động khai thác khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO