Bắc Giang: Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản

Bảo Hà| 07/03/2023 22:55

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng trong tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 07-NQ/BCSĐ ngày 09/12/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh Bắc Giang; Cục Thuế tỉnh Bắc Giang; UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh

k.png
Ảnh minh họa

Trong đó, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sắp xếp, bố trí công chức có chuyên môn, kinh nghiệm, trách nhiệm thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; quán triệt. Đồng thời, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện theo đúng chức năng, quyền hạn, trong quá trình thực thi công việc được giao, nếu có dấu hiệu tiêu cực, sách nhiễu để doanh nghiệp, người dân phản ánh phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Ngoài ra, bổ sung những nội dung chưa rõ, chưa phù hợp; cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường, đặc biệt là lĩnh vực khoáng sản và môi trường; thành lập các Tổ kiểm tra của Sở do các đồng chí lãnh đạo Sở làm Tổ trưởng để kiểm tra các dự án liên quan đến khoáng sản, môi trường kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định những trường hợp đã xử lý vi phạm hành chính nhưng tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục vi phạm thì phải chuyển hồ sơ tới cơ quan điều tra.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 07-NQ/BCSĐ ngày 09/12/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cùng với đó nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác đối với các điểm mỏ khoáng sản (đất, đá, cát sỏi) trên địa bàn tỉnh được cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng đảm bảo thời hạn đã chỉ đạo, kết luận tại Thông báo số 66/TB-UBND ngày 24/02/2023. Chủ động báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương và cơ quan chuyên môn phụ trách lĩnh vực đất đai, khoáng sản.

Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh do Thanh tra tỉnh chủ trì để tổ chức thanh tra các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; qua thanh tra nếu phát hiện có yếu tố tội phạm phải chuyển hồ sơ đề nghị lực lượng công an điều tra, xử lý theo quy định.

Cùng với đó, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 50/BC-TNMT ngày 02/3/2023 về công tác quản lý và tình hình hoạt động khai thác khoáng sản than tại mỏ than Bố Hạ, huyện Yên Thế của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO