Bà Rịa - Vũng Tàu: Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng

Linh Nga| 20/04/2021 14:06

(TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tích cực triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm tạo ra nhiều quỹ đất sạch để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác này còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Theo Báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2020, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đối với 166 dự án, thu hồi diện tích khoảng 620,77 ha đất để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo được tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng gỡ vướng cho những dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Đồng thời, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành nhiều văn bản giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án; phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho các dự án có vướng mắc về công tác bồi thường, GPMB như: Khu tái định cư Tây Bắc AIII, Khu tái định cư phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu; nâng cấp đường Suối Sỏi - cánh đồng Don đoạn qua huyện Châu Đức...

Cùng với đó, Sở TN&MT còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng gỡ vướng cho những dự án trọng điểm như: Dự án Hóa dầu Long Sơn, TP. Vũng Tàu; Khu công nghiệp (KCN) Phú Mỹ III, TX. Phú Mỹ; KCN Sonadezi Châu Đức; Khu Trung tâm Chí Linh, Cụm công nghiệp Phước Thắng, TP. Vũng Tàu; Dự án Sài gòn Atlantis; Tỉnh lộ 52, TP.  Bà Rịa; đường Long Sơn - Cái Mép; cầu Phước An;  Dự án Cù Lao - Bến Đình, TP. Vũng Tàu; đường liên Cảng Cái Mép - Thị Vải…

Theo Sở TN&MT, năm 2020, công tác xác định giá đất cụ thể đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo đúng trình tự và cơ bản đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB nên nhiều dự án không đảm bảo tiến độ dẫn đến giá đất cụ thể đã khảo sát không còn phù hợp, phải tiến hành khảo sát lại nhiều lần, gây lãng phí thời gian và kinh phí.

Ông Phan Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bồi thường, GPMB của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác này chủ yếu là do cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai có nhiều thay đổi, giá đất cũng thường xuyên thay đổi, trong khi đó, nội dung hướng dẫn giữa các ngành về trình tự, thủ tục thẩm định giá còn chồng chéo, chưa có sự thống nhất, từ đó gây lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, gây khó khăn cho việc giải quyết hồ sơ xác định giá đất cụ thể, nhất là việc xác định giá đất cho công tác bồi thường khi thu hồi đất.

Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho các hộ dân phải di dời thường bị chậm, không kịp thời cũng là một trong những vấn đề ảnh hưởng lớn đến công tác bồi thường, GPMB. Ngoài ra, công tác tuyên truyền vận động người dân chưa kịp thời và thường xuyên, triệt để nên không ít bộ phận người dân có đất thu hồi chưa nhận thức được vai trò của mình trong việc phối hợp với Nhà nước để thúc đẩy sự phát triển của xã hội, vẫn cố tình khiếu kiện, khiếu nại đông người…

Bà Rịa - Vũng Tàu tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, GPMB để thực hiện các dự án trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Triển khai nhiều giải pháp

Cũng theo Sở TN&MT, trong năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lên kế hoạch thu hồi đất, thực hiện công tác bồi thường, GPMB của UBND các huyện, thị xã, thành phố là 8.246,84 ha, nhưng tính đến hết năm 2020, diện tích thu hồi trên địa bàn chỉ đạt 620,77 ha (7,53%) theo kế hoạch đề ra và chuyển tiếp sang năm 2021 là 7.628,63 ha (92,50%). Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đối với 166 dự án.

Ông Phan Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, trong năm 2021, để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, ổn định cuộc sống người dân bị thu hồi đất, giảm tình hình khiếu kiện trên địa bàn tỉnh; Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tuyên truyền sâu rộng và vận động người dân hiểu và thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bồi thường, GPMB.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ rà soát kế hoạch sử dụng đất, các dự án, công trình có trong Kế hoạch sử dụng đất, nếu dự án nào không khả thi, nhà đầu tư thiếu năng lực thực hiện thì sẽ bị đình chỉ thu hồi dự án hoặc thay nhà đầu tư khác có tiềm năng hơn; kiên quyết thu hồi dứt điểm đối với các dự án sau khi đã thực hiện giãn tiến độ, nhưng nhà đầu tư vẫn không thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Bản đồ giá đất, cập nhật dữ liệu giá đất thường xuyên nhằm đảm bảo minh bạch về dữ liệu giá đất trên địa bàn tỉnh và có cơ chế vận hành cơ sở dữ liệu phù hợp; nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng kết nối tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để đảm bảo việc truyền tải dữ liệu kịp thời, an toàn, bảo mật thông tin nhằm đảm bảo chất lượng nguồn thông tin được khai thác, sử dụng chính xác, nhanh chóng và kịp thời.

Song song đó, Sở TN&MT cũng sẽ đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng phần mềm liên thông giữa Cơ quan Thuế - Tài Chính - Tài nguyên và Môi trường… để quản lý thông tin về giá đất, nghĩa vụ tài chính được thuận lợi, chặt chẽ; đồng thời, đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chủ động xây dựng, hoàn thiện khu tái định cư phục vụ cho các hộ phải di dời; đề xuất UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đất đai để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những tiêu cực trong công tác quản lý đất đai, thúc đẩy tiến độ triển khai dự án trên địa bàn các địa phương.

Cũng theo ông Phan Văn Mạnh, công tác bồi thường, GPMB không những ảnh hưởng đến vật chất, mà còn tác động đến tâm lý của người dân. Vì vậy, thực tế yêu cầu cán bộ thực hiện công tác bồi thường, GPMB không những nắm vững quy định của pháp luật, mà còn phải tôn trọng, thấu hiểu, chia sẻ những thông tin cần thiết, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân cũng như quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của họ. Do đó, thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương tổ chức tập huấn, đào tạo, đào tạo lại đối với cán bộ, công chức làm công tác bồi thường, GPMB tại địa phương, đảm bảo việc theo dõi công tác giá đất và bồi thường, GPMB một cách xuyên suốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO