--Quảng cáo---
  • hóa học xanh

Sử dụng hóa học xanh cho phát triển bền vững
Môi trường - Minh Thư - 17:30 01/11/2022
Công nghiệp hóa chất phát triển nhanh chóng và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh những đóng góp tích cực của ngành công nghiệp hóa chất đối với nền kinh tế của đất nước, gần đây, mức độ quan tâm của hóa chất được đo trong môi trường ngày càng tăng và nhiều sự cố hóa chất đang xảy ra trên toàn quốc. Chính vì vậy việc chuyển đổi sử dụng hóa chất “xanh” hơn, thân thiện môi trường đang rất cần được luật hóa để triển khai đồng bộ tại Việt Nam
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO