--Quảng cáo---

Xác định rõ đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý và 6 hải lý

Biển đảo - Thu Minh - 16:18 05/05/2021

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định 836/QĐ-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của  vùng ven biển Việt Nam và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường  mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất  trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam.

Ảnh minh hoạ

Trong đó, có nội dung lớn là bổ sung Chương IV - Phương pháp xác định đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý và vùng biển 6 hải lý. 

Cụ thể, phần nguyên tắc xác định bao gồm: Đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý được xác định bởi quỹ tích của tâm đường tròn có bán kính bằng 3 hải lý tiếp xúc phía ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm về phía biển.
Đường ranh giới ngoài vùng biển 6 hải lý được xác định bởi quỹ tích của tâm đường tròn có bán kính bằng 6 hải lý tiếp xúc phía ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm về phía biển.

Việc xác định đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý và vùng biển 06 hải lý được thực hiện bằng các phần mềm chuyên dụng được quy định tại Mục III Chương I.

Đối với phần Các bước xác định đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý tại Mục II sẽ có 5 bước thực hiện gồm: Bước 1, thiết lập đường tròn có bán kính bằng 3 hải lý.

Bước 2, dịch chuyển đường tròn tiếp xúc với điểm đầu đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm tại đoạn bờ biển cần xác định sao cho đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm là tiếp tuyến của đường tròn. 

Bước 3, xác định điểm tiếp xúc giữa đường tròn với đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và vị trí tâm đường tròn tương ứng rồi đánh dấu hai vị trí đó lại.

Bước 4, dịch chuyển đường tròn trên đường mép nước biển thấp nhất trung  bình trong nhiều năm để xác định các vị trí tiếp theo thực hiện lặp lại các Bước 2, Bước 3 nêu trên.

Bước 5, nối vị trí các điểm đánh dấu là tâm đường tròn đã xác định. Đây là đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý được tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm. 

Các bước xác định đường ranh giới ngoài vùng biển 6 hải lý sẽ có 2 bước bao gồm: Thiết lập đường tròn có bán kính bằng 6 hải lý; còn đối với các bước tiếp theo được thực hiện tương tự như quy định theo Bước 2, Bước 3, Bước 4 và Bước 5 tại mục 2 nêu trên.” 

  • Sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ
    Ngành TN&MT - Thủy Nguyễn - 14:35 06/04/2021
    (TN&MT) - Sáng 6/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp nghe Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (Nghị định 27). Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO