Vĩnh Phúc phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản

Mai Đan| 31/12/2022 18:54

(TN&MT) - Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực; các cấp chính quyền đã nâng cao vai trò, trách nhiệm và phát huy được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản vẫn còn những bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu.

10062022-quan-ly-ks(1).jpg

Phát huy hiệu quả trong khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian quan, công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở một số địa phương chưa chặt chẽ; quá trình khai thác khoáng sản không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường; còn có các điểm mỏ khai thác khoáng sản đã hết hạn nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng thời hạn việc cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ theo quy định; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thời gian vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; việc tập kết, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp chưa được ngăn chặn triệt để…

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế, bất cập trên là do chưa có sự vào cuộc quyết liệt của của một số ngành, cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương, thậm chí còn có tư tưởng trông chờ, ỷ nại vào các cơ quan cấp trên; chưa kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép; chưa kiên quyết trong việc xử lý các vi phạm về khoáng sản; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản chưa chặt chẽ.

Để chấn chỉnh ngay tình trạng này nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đảm bảo việc thực thi nghiêm minh các quy định của pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản. Không tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cấp giấy phép mới hoặc gia hạn Giấy phép thăm dò, khai thác, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Kiên quyết đề xuất UBND tỉnh đình chỉ khai thác và thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương thực hiện việc hướng dẫn chi tiết về nội dung của Thông báo kế hoạch khai thác khoáng sản (Thời gian khai thác; giờ khai thác trong ngày; trữ lượng khai thác; nơi tiêu thụ sản phẩm khoáng sản; số lượng và số hiệu, biển kiểm soát của phương tiện tham gia khai thác, vận chuyển; các giải pháp về bảo vệ môi trường sẽ thực hiện trong quá trình khai thác…) và có văn bản yêu cầu Chủ điểm mỏ thực hiện để các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quản lý, kiểm tra và nhân dân biết, tham gia giám sát thực hiện.

Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các chủ điểm mỏ thực hiện lắp đặt trạm cân; lắp camera… và phối hợp với UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai nội dung Thông báo khai thác khoáng sản để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý, kiểm tra và người dân tham gia giám sát việc chấp hành của các chủ điểm mỏ. Trường hợp chủ điểm mỏ chưa thực hiện hoặc không thực hiện phải kiên quyết báo cáo và đề xuất UBND tỉnh tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, khẩn trương tổ chức rà soát, đôn đốc tất cả các mỏ đã khai thác hết trữ lượng hoặc đã hết hạn khai thác thực hiện ngay việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác và yêu cầu thực hiện đóng cửa mỏ để bàn giao cho địa phương, chủ sử dụng đất quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định; thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi tại các khu vực giáp ranh với các tỉnh đã được ký kết và Quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản ở các điểm mỏ không theo đúng nội dung giấy phép, vi phạm các quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường; các điểm mỏ được phép cấp phép đã hết hạn hoặc hết trữ lượng... mà không thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác và thực hiện đóng cửa mỏ để bàn giao cho địa phương, chủ sử dụng đất quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiều nội dung liên quan nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO