--Quảng cáo---

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Ngành TN&MT - Thủy Nguyễn - 16:21 14/01/2022

(TN&MT) - Ngày 14/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Nguyễn Phi Sơn chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, ông Bùi Nguyễn Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cho biết, trong năm 2021, mặc dù, bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 khiến công việc bị gián đoạn, tuy nhiên, Đảng ủy Viện đã chỉ đạo tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ về đo đạc bản đồ.

Đảng ủy Viện luôn quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết và hướng dẫn công tác của Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thành đầy đủ và chất lượng cao các dự án sự nghiệp, chất lượng các đề tài được nâng lên rõ rệt. Thông qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đã đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học có chuyên môn sâu, có khả năng nằm bắt và áp dụng thành công các công nghệ mới vào thực tế sản xuất.

Ông Nguyễn Phi Sơn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phát biểu tại Hội nghị


Bên cạnh đó, Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ luôn quán triệt hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3, 4 khóa XIII, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng tư tưởng, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh tư tưởng ngay từ chi bộ.

Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên tự giác học tập, tự rèn luyện nâng cao trình độ; toàn thể cán bộ, đảng viên nêu gương, chủ động đề phòng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, tự ‘chuyển hóa”.

Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên ngày càng đầy đủ, toàn diện, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng bước được phát huy.

Vai trò lãnh đạo của các Chi bộ trong công tác đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thể hiện tốt, góp phần quan trọng vào công tác kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Viện.

Thực hiện sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Bộ TN&MT, Đảng ủy Viện đã tích cực quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Viện, trong các đơn vị trực thuộc; Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và theo đúng kế hoạch của công tác kiểm tra giám sát đã được xây dựng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo triển khai đúng quy định; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đó, Đảng ủy Viện đã chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội trong đơn vị phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa thể thao, tạo nên không khí phấn khởi, thi đua trong đơn vị cùng xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Bí thư các Chi bộ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho định hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Trong đó, tập trung chú trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển chi bộ, phát triển Đảng viên trong thời kỳ mới nhiều thử thách; đồng thời, bàn phương hướng, mục tiêu và triển khai các nhiệm vụ công tác của năm 2022 cũng như trong thời gian tới với định hướng mục tiêu đóng góp cho sự phát triển lâu dài, toàn diện của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Về định hướng trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Phi Sơn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Đảng ủy Viện tiếp tục lãnh đạo các Chi bộ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Viện yên tâm công tác, tiếp tục học tập nâng cao trình độ, nhận thức về Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của ngành TN&MT và sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Theo đó, định hướng năm 2022, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ, đơn vị trong toàn Viện thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng của các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo sau Đại học, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, có biện pháp khuyến khích, hỗ trợ cán bộ học tập nâng cao trình độ, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, trẻ hóa đội ngũ cán bộ kế cận có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị để tạo bước phát triển mới cho Viện, đáp ứng kịp thời yêu cầu, thực tiễn của đất nước.

Cùng với đó, Đảng ủy Viện sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên trong đơn vị; nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức trách nhiệm của đảng viên trong việc gương mẫu thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các Quy định, Quy chế của cơ quan; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của công chức, viên chức, người lao động nhằm kịp thời xử lý, giải quyết khi phát hiện những vấn đề phát sinh về tư tưởng của Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngay từ cơ sở.

Các Đảng viên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; …góp phần phấn đấu xây dựng Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ luôn trong sạch,vững mạnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO