Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường: Hợp tác quốc tế hiệu quả

08/07/2019 17:50

(TN&MT) - Ngày 8/7, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường (CLCS TN&MT) đã  tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Nguyễn Thế Chinh – Viện trưởng Viện CLCS TN&MT cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ TN&MT.

Đánh giá tình hình chung của Viện, ông Nguyễn Trung Thắng – Phó Viện trưởng Viện CLCS TN&MT cho biết, trong đầu năm 2019, Lãnh đạo Viện đã tập trung chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện cũng như xác định các nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm để đầu tư nguồn lực. Lãnh đạo Viện thường xuyên chỉ đạo công việc thông qua các cuộc họp giao ban tháng với Lãnh đạo các đơn vị và giao ban tuần với Lãnh đạo 02 đơn vị chức năng. Đến nay, các nhiệm vụ của Viện đều được triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Viện đã tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu; tiếp cận với các phương pháp, sáng kiến trên thế giới và tạo lập quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu và xây dựng mục tiêu phát triển bền vững. 

Hiện nay, Viện đang chủ trì 03 chương trình/dự án hợp tác quốc tế và 01 nghiên cứu, đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác truyền thống và mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác phát triển khác. Viện đang tham gia huy động 06 dự án từ các tổ chức song phương và đa phương (ADB, GEF, KOICA, APEC, SATREPS, SWITCH-Asia).

Các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện được triển khai tích cực với việc tiếp tục thực hiện 05 đề tài cấp quốc gia; 14 đề tài cấp Bộ; 06 đề tài cấp cơ sở và 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Đặc biệt, số lượng bài báo được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước, bài trình bày tại hội thảo của Việnđã tăng lên đáng kể góp phần chuyển tải đầy đủ, kịp thời các hoạt động nghiên cứu thường xuyên của Viện và tạo được vị thế của đơn vị trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hiện Viện đang tiến hành xây dựng các đề xuất nhiệm vụ thực hiện năm 2020 và trong giai đoạn 2021-2025. Các đề xuất đảm bảo bám sát các yêu cầu trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cũng như phù hợp với các xu hướng và kinh nghiệm quốc tế.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, Viện đã hoàn thành các  nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng văn bản phục vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Viện đang tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp thuộc nguồn Sự nghiệp kinh tế và Sự nghiệp môi trường.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2019, trong 6 tháng cuối năm, Viện tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, đảm bảo thông suốt các hoạt động của Viện. Cùng với đó, tổ chức tốt công tác theo dõi, quản lý việc triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, đề tài KHCN các cấp đảm bảo đạt tiến độ và chất lượng đề ra, đặc biệt đối với các đề tài kết thúc năm 2019, tiến hành các thủ tục đối với đề tài được giao bổ sung năm 2019; xây dựng chiến lược phát triển KH&CN của Viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ phục vụ Xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các dự án; đẩy nhanh tiến độ việc triển khai 02 nhiệm vụ về xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2021-2030, gồm: “ Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” và “Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2040”...

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị 


Để đảm bảo đạt được các mục tiêu đặt ra, lãnh đạo Viện cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của lãnh đạo Bộ; sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp kịp thời của các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ trong việc tăng cường đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học mới cho Viện và cấp đủ kinh phí đối với các đề tài cấp Bộ đã ký hợp đồng kết thúc năm 2019; bổ sung kinh phí cho các hoạt động KHCN khác của Viện, thúc đẩy, hỗ trợ Viện nhiều hơn nữa để phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện cho dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu của Viện...

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao những nỗ lực mà toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện đã thực hiện trong 6 tháng qua. Đặc biệt là hoạt động hợp tác quốc tế của Viện trong thời gian qua.  Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân  cho rằng, Viện cần tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ phục vụ Xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần tiếp tục tập trung hơn nữa, đầu tư nguồn lực nhiều hơn nữa để có kết quả sản phẩm tốt nhất.

Cùng với đó, cần tổ chức triển khai 02 nhiệm vụ rất quan trọng của ngành là nhiệm vụ xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2040” và “Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” có chất lượng cao, đúng tiến độ.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng nhấn mạnh, cần thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ và chất lượng các, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các nhiệm vụ dự án đã được Bộ giao để có luận cứ rõ ràng, tạo cơ sở vững chắc cho việc đề xuất hoàn thiện các chính sách  quản lý tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường năng lực cán bộ thông qua tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, phát huy hơn nữa thế mạnh và kinh nghiệm trong huy động, quản lý các dự án hợp tác quốc tế. Đặc biệt là tập trung hướng dẫn địa phương xây dựng chiến lược ở từng địa phương, cũng như phối hợp với Tổng cục Môi trường sớm tham mưu cho Bộ chỉ đạo các địa phương xây dựng Chiến lược liên quan đến quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch quan trắc, quy hoạch chất thải rắn, quy hoạch đa dạng sinh học.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng kỳ vọng, Viện tiếp tục phát huy tinh thần làm việc, kết quả công việc trong 6 tháng đầu năm 2019 để tăng tốc trong 6 tháng cuối năm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường: Hợp tác quốc tế hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO