Ngành TN&MT

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Lê Hùng 19/06/2023 - 13:44

(TN&MT) - Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh Sóc Trăng đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng tỉ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“sổ hồng”) cho các tổ chức, cá nhân... nhằm đáp ứng yêu cầu của người sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đời - Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng cho biết: Thời gian qua, lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh luôn quan tâm và chỉ đạo các phòng chuyên môn và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác cấp “sổ hồng”; đồng thời, xác nhận tiếp tục sử dụng đất; đăng ký giao dịch đảm bảo; cung cấp thông tin địa chính; trích đo địa chính thửa đất; nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các hợp đồng dịch vụ đúng theo thời gian đã ký kết.

57-1-.jpg
Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng hiện đang tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2023.

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong liên thông Thuế và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ, hồ sơ trích lục hồ sơ địa chính; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động; từng bước rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai; nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ cấp “sổ hồng” tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân.

Tính riêng trong quý I/2023, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận và giải quyết 15 hồ sơ của tổ chức và 11.734 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân xin đăng ký cấp “sổ hồng” biến động (cấp đổi, cấp lại, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho); xác nhận tiếp tục sử dụng đất cho 950 hồ sơ; đăng ký giao dịch đảm bảo cho 5.815 hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; cung cấp thông tin địa chính cho 392 trường hợp.

Cùng với đó, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng còn thực hiện 6.396 hồ sơ dịch vụ đo đạc, tăng 1.202 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2022; đồng thời, thực hiện dịch vụ thay mặt chủ sử dụng đất 1.827 hồ sơ, tăng 399 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ hồ sơ sai sót trong cấp “sổ hồng” chỉ còn 0,40%, giảm 1,91% so với cùng kỳ năm 2022.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thường xuyên và tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký cấp “sổ hồng” trên địa bàn tỉnh; xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin địa chính cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu; phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác đăng ký và cấp “sổ hồng” lần đầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng viên chức, người lao động và phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị chức năng trong thiết lập, thẩm định hồ sơ cấp “sổ hồng”, phấn đấu giảm tỷ lệ hồ sơ sai sót xuống dưới 2%; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong luân chuyển hồ sơ phục vụ công tác thẩm định và trình ký “sổ hồng” nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai tại địa phương.

“Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ tập trung nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ đo đạc và dịch vụ thay mặt người sử dụng đất làm hồ sơ cấp “sổ hồng”, nhằm tạo sự thuận lợi cho người sử dụng đất và tăng nguồn thu cho đơn vị, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, tạo sự yên tâm trong công tác của đội ngũ viên chức, người lao động” - ông Nguyễn Văn Đời cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO