TX. Sơn Tây (Hà Nội): Cần sớm thi hành án để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân -  Bài 3: Đất đủ điều kiện tại sao không cấp sổ đỏ?

21/04/2019 08:30

Nguồn gốc thửa đất rõ ràng, đủ điều kiện

(TN&MT) - Ông Mai Lục ở Phố Hàng, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã 80 tuổi, thường xuyên ốm đau, đi lại rất khó khăn nhưng vì gia đình ông có đất đủ điều kiện pháp luật để được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và được cấp phép xây dựng đã 10 năm ông mòn mỏi đội đơn đến các cơ quan công quyền để xin được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở, hi vọng an hưởng tuổi già nhưng vẫn chưa được đáp ứng.

Trong hàng loạt đơn thư của ông Mai Lục gửi đến cơ quan chức năng, có nhiều giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng thửa đất số 200 thuộc tổ dân phố Phú Nhi II. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là thông báo số 60 TB/VP ngày 21/4/2016 về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo kết luận hội nghị ngày 19/4/2016 của UBND thị xã Sơn Tây xác nhận đầy đủ nhất nguồn gốc và tính pháp lý của thửa đất.

Theo đó,diện tích đất ông Mai Lục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở có nguồn gốc là đất nhận chuyển nhượng nhà đất của ông Nguyễn Viết Sử, năm 1980. Đất ông Sử chuyển nhượng cho ông Mai Lục có nguồn gốc ban đầu là đất khai hoang. Tại thời điểm chuyển nhượng trên đất có nhà tạm là nơi sản xuất kinh doanh gạch.

Trong quá trình sử dụng đất ông Lục đã đề nghị UBND xã Viên Sơn đến thực địa đo đạc, cắm mốc xác lập sơ đồ, diện tích sử dụng đất và cho phép ông được xây dựng tường bao xung quanh để bảo vệ tài sản và cho phép xây thêm một số nhà cấp 4.

Ngày 01/5/1993, ông Mai Lục được UBND xã Viên Sơn xác nhận cho phép gia đình ông sử dụng một phần đất thuộc các thửa số 200, 201, 242, 243, để xây dựng làm nhà ở và cho phép ông sử dụng diện tích thuộc thửa 244 để xây dựng trụ sở doanh nghiệp. Ngày 02/7/2009 ông Mai Lục được UBND phường Phú Thịnh xác lập mốc giới thửa đất số 200. Phòng Tài nguyên môi trường và UBND phường ký xác nhận ngày 24/10/2011, diện tích còn sử dụng 217m2.

20190417 143517 (1)
xác nhận của UBND phường khẳng định thửa đất sử dụng ổn định không tranh chấp.

Theo biên bản kiểm tra sử dụng đất giữa Phòng tài nguyên mội trường, khu dân cư và UBND phường Phú Thịnh lập ngày 19/9/2009 cho biết trước kia có nhà nay đã dỡ bỏ. Thực tế hiện nay trên diện tích đất này đang tồn tại hai bức móng nhà có chiều dài 17m, cao 1m.   

Sau hội nghị UBND thị xã Sơn Tây giao cho Phòng quản lý đô thị thị xã Sơn Tây xem xét cho ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp với quy hoạch đối với phần diện tích đất ông Mai Lục xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, hướng dẫn ông Mai Lục về thủ tục xin cấp phép xây dựng.

20190417 144958 (1)
Công văn số 60 TB/VP ngày 21/4/2016.

Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Sơn Tây khi nhận được hồ sơ chuyển mục đích từ bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cần ưu tiên thẩm định, tham mưu cho UBND thị xã ban hành các văn bản có liên quan để ông Lục sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, theo quy định của pháp luật.
Thông báo số 60 ngày 21/4/2016 đã thể hiện được tính hoả tốc, sự chỉ đạo của Bí thư thành uỷ và chứng minh thời gian, nguồn gốc sử dụng đất ở ổn định ở thửa đất 200.

Điều 21 Nghị định 43/2014 có quy định:Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các loại giấy tờ sau đây:
    a.Biên lai nộp thuế sử dụng đất (đất ở đến hết năm 2018)
   b.Biên bản hành chính trong lĩnh vực xây dựng công trình gắn liền với đất ngày 09/01/2004
  h.Giấy tờ về mua bán nhà gắn liền với đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan.

   k.Bản kê khai đăng ký nhà đất có xác nhận của UBND cấp xã tại thời điểm kê khai ngày 01/5/1993.

Dựa trên những cơ sở pháp lý của các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thửa 200 mà chính quyền cấp xã xác nhận năm 1991, 1993; phường Phú Thịnh xác nhận ngày 02/7/2009; phường Viên Sơn xác nhận ngày 29/11/2010, chứng thực là đã nhận chuyển nhượng trong thời gian thuộc xã Viên Sơn quản lý, sử dụng ổn định, không có tranh chấp là loại giấy tờ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều 50 Luật đất đai năm 2003 và khoản 1, khoản 2, khoản 3, điều 100 luật đất đai 2013. Đối chiếu với điểm d khoản 1 điều 50 Luật đất đai năm 2003, khoản 3 điều 87 luật đất đai năm 2003. Điểm d khoản 1 điều 100 luật đất đai năm 2013, khoản 3 điều 103 luật đất đai năm 2013 thì toàn bộ thửa đất hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 người sử dụng đất có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 3 điều 100 luật đất đai năm 2013, trong đó có giấy tờ ghi rõ diện tích đất ở thì đất ở được xác định theo giấy tờ đó, không phải nộp tiền sử dụng đất.

Về việc áp dụng luật của UBND thị xã Sơn Tây

Ngày 18/4/2013 UBND thị xã Sơn Tây đã dùng bản xác nhận ngày 01/5/1993 do UBND xã Viên Sơn xác lập làm cơ sở pháp lý để ra quyết định số 511 thu hồi đền bù theo giá đất ở, diện tích 300m2 ở thửa 201,242, 243, tờ bản đồ số 05. Nhưng cùng bản xác nhận này thửa 200 diện tích 306m2 cũng được xác nhận là đất ở, Thị xã Sơn Tây lại cho là đất phi nông nghiệp.

20190417 154515
Hiện trạng thửa đất số 200.

Điều khó hiểu hơn nữa là công văn số 127 ngày 03/5/2012 của Phòng Tài nguyên môi trường về việc thẩm định hồ sơ đất đai và 05 văn bản trả lời của UBND thị xã Sơn Tây đều có ghi: “Ngày 18/11/2009 UBND phường Phú Thịnh có tờ trình xin hợp thức 213,3m2 đất cho ông Mai Lục nhưng trước đó một tháng 11 ngày, hội đồng xét duyệt đất đai, UBND thị xã Sơn Tây đã họp trước ngày 07/10/2009 chưa đồng ý hợp thức đất cho ông. Nhưng không đưa ra lý do tại sao (?!).

Ngày 01/7/2013 Sở Tài nguyên môi trường đã có văn bản số 3153/STNMT/DKTK phúc đáp với nội dung: Trường hợp thửa đất hộ gia đình ông Mai Lục đang sử dụng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở, đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhưng khi thực hiện thì UBND thị xã Sơn Tây không thực hiện theo công văn hướng dẫn của Sở Tài nguyên môi trường và cũng không thực hiện theo công văn số 127 của Phòng Tài nguyên môi trường. Thị xã mở hội nghị liên ngành (không ra văn bản, không có nghị quyết cuộc họp) giao cho chủ tịch, cán bộ địa chính phường Phú Thịnh mời ông Mai Lục lên phường phổ biến chỉ đạo của hội nghị là được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 217m2 nhưng phải có đơn đề nghị và phải làm nghĩa vụ tài chính là 1,6 tỷ đồng, không đưa ra văn bản pháp luật nào?

Về việc chưa có bìa đỏ nhưng đất đã sử dụng ổn định phù hợp quy hoạch, không có tranh chấp, đủ điều kiện được cấp bìa đỏ cũng được cấp giấy phép xây dựng quy định tại điều 5, điều 6, nghị định 64 năm 2012 và khoản 12 điều 16 quyết định 04/2010/UBND của UBND thành phố Hà Nội, khoản 5 điều 3 nghị định 53/2017 của Chính phủ.

Thiết nghĩ, UBND thị xã Sơn Tây cần tiếp tục vào cuộc và khách quan trong việc áp dụng, thực hiện các quy định pháp luật, sớm giải quyết các tồn đọng về cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng cho gia đình ông Lục để chấm dứt điểm nóng phức tạp, khiếu kiện kéo dài đã hàng chục năm.

 

                                         

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TX. Sơn Tây (Hà Nội): Cần sớm thi hành án để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân -  Bài 3: Đất đủ điều kiện tại sao không cấp sổ đỏ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO