--Quảng cáo---
  • trung tâm quan trắc môi trường miền bắc

Cấp thiết xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường
Ngành TN&MT - Tống Minh - 22:00 13/01/2021
(TN&MT) - Tiểu dự án “Xây dựng dữ liệu lĩnh vực quan trắc môi trường” được thực hiện, sẽ là công cụ hỗ trợ quản lý, điều phối hoạt động quan trắc môi trường trên toàn quốc, góp phần thống nhất quản lý, trao đổi số liệu quan trắc môi trường giữa các Bộ, ngành và địa phương.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO