Kinh tế

Triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia:Cần sự đồng hành của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp

Phương Hà 10/09/2023 - 17:02

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, đại diện các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty, Hiệp hội ngành nghề liên quan đến lĩnh vực xăng dầu, khí đốt.

1(1).jpg
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia là một trong những quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng, có ý nghĩa rất quan trọng và bao trùm, liên quan đến tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương..., bởi vậy quy hoạch về năng lượng nói chung, xăng dầu và khí đốt nói riêng cần đi trước một bước để tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho các ngành, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng nói chung, hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt nói riêng trên địa bàn nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, toàn diện.

Ngay sau khi Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023, Bộ Công Thương đã khẩn trương tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và đăng tải công khai toàn bộ Hồ sơ Quy hoạch trên Cổng thông tin của Bộ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời tập trung xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

Hiện nay, dự thảo Kế hoạch thực hiện quy hoạch đang được lấy ý kiến, dự kiến đến 16/9 là thời hạn các cơ quan liên quan gửi ý kiến để Bộ Công Thương tổng hợp, xây dựng, trình Chính phủ xem xét quyết định. Do đó, tại Hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các đại biểu căn cứ các mục tiêu, định hướng quy hoạch đã được phê duyệt và từ tình hình thực tiễn tại ngành, lĩnh vực, địa phương để tập trung thảo luận, góp ý cụ thể để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai Quy hoạch một cách hiệu quả và kịp thời.

4(1).jpg
Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, TP.HCM

Báo cáo về dự thảo Kế hoạch triển khai Quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia được xây dựng căn cứ quy định tại Điều 45 Luật Quy hoạch.

Theo đó, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết với các kế hoạch thực hiện quy hoạch của các lĩnh vực khác, có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực. Đồng thời phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; tuân thủ các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt; tuân thủ, kế thừa các Nghị quyết, chương trình hành động, các nội dung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phải gắn với trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan; thể hiện sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện Quy hoạch; Đảm bảo tính khả thi, linh hoạt trong triển khai thực hiện các dự án theo từng thời kỳ, phù hợp với bối cảnh và nguồn lực quốc gia.

2(1).jpg
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp đã phát biểu ý kiến phản ánh, trao đổi về tình hình hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, kinh doanh; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: “Bộ Công Thương đặc biệt quan tâm công tác xây dựng và triển khai các quy hoạch, trong đó có Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Trong bối cảnh có nhiều dị biệt như năm 2022 vừa qua, khi việc cung ứng xăng dầu có thời điểm có sự đứt gẫy cục bộ càng cho thấy vai trò của công tác xây dựng và triển khai quy hoạch hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt là rất quan trọng.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã rất nỗ lực, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai xây dựng và hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 4/4 Quy hoạch ngành trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản. Việc các Quy hoạch này được phê duyệt là một dấu mốc quan trọng; tuy nhiên, để hoàn thiện và triển khai đưa các Kế hoạch thực hiện quy hoạch vào thực tiễn cuộc sống, thì vai trò các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp là rất quan trọng. Vì vậy, Bộ Công Thương mong muốn các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp nhanh chóng góp ý về dự thảo Kế hoạch, giúp Bộ Công Thương sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để tổ chức thực hiện có hiệu quả, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận các ý kiến đóng góp, trao đổi của đại diện các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu và sớm gửi ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch bằng văn bản để Bộ Công Thương có cơ sở hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

3(1).jpg
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận tại Hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, để đảm bảo Quy hoạch được tổ chức thực hiện hiệu quả, thống nhất, rất cần sự đồng hành của các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt là các địa phương và các Tập đoàn, Tổng công ty, Hiệp hội, doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể.

Đối với các doanh nghiệp và hiệp hội, Bộ trưởng đề nghị phải làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách khả thi và tích cực tham gia với các cơ quan chức năng trong quá trình xây dựng các kế hoạch, quy định, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, vừa tăng cường sự quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời, cần chủ động, nỗ lực nghiên cứu, đề xuất triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đổi mới công nghệ, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia: Cần sự đồng hành của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO