--Quảng cáo---

Triển khai Đề án ổn định dân cư vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Sơn La đến năm 2025

Xã hội - Theo Chinhphu.vn - 16:27 22/12/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 2152/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh "Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2015".

Điều chỉnh Đề án ổn định dân cư vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình.

Theo đó, tên Đề án nói trên được điều chỉnh là "Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2025".

Thời gian thực hiện Đề án đến hết năm 2025.

Quyết định 2152/QĐ-TTg nêu rõ các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch cũng như các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp kế hoạch và bố trí vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm để thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về đầu tư công; kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

UBND tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại các Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 27/3/2015, không trái với Quyết định này; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và pháp luật về tính chính xác về số liệu, thông tin về các dự án để thực hiện các mục tiêu của Đề án.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Đề án, đảm bảo sử dụng các nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

  • Hòa Bình: Cấp thiết triển khai Đề án ổn định dân cư vùng chuyển dân sông Đà
    Sức khỏe - 20:40 06/12/2018
    (TN&MT) - Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2009 – 2020 áp dụng cho 40 xã, phường vùng hồ thuộc tỉnh với tổng vốn đầu tư được phê duyệt trên 4.053 tỷ đồng. Trong khuôn khổ Đề án sẽ có các nội dung chính được triển khai: Di chuyển các hộ dân trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét đến khu tái định cư tập trung (khoảng 300 hộ); di giãn các hộ dân từ nơi đông dân cư, nơi có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét đến xen ghép với các điểm thưa dân có đủ đất ở, sản xuất và hệ thống cơ sở hạ tầng ổn định (khoảng 1.200 hộ); đầu tư phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế bền vững cho các hộ dân; đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH trong vùng theo tiêu chí nông thôn mới; đảm bảo các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội của các xã vùng hồ phát triển ngang bằng với các khu vực khác trong tỉnh…

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO