--Quảng cáo---

Triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản biển và hải đảo đến năm 2030

Ngành TN&MT - Khánh Ly - 15:58 23/07/2020

(TN&MT) - Ngày 23/7, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản biển và hải đảo đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết: Triển khai quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản TN&MT biển và hải đảo đến năm 2030, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam đã dự thảo 2 văn bản: Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình.

Về tình hình xây dựng các dự thảo Quyết định của Bộ trưởng, Tổng cục đã tiếp thu ý kiến từ các đơn vị trực thuộc Bộ để hoàn thiện dự thảo. Theo đó, nội dung chủ yếu của Kế hoạch gồm: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật về công tác điều tra cơ bản TN&MT biển và hải đảo; Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác điều tra  cơ bản TN&MT biển và hải đảo; Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức quản lý. Dự thảo kế hoạch cũng quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trực thuộc Bộ để tổ chức thực hiện. Ngày 25/6/2020, Tổng cục đã có phiếu trình lãnh đạo Bộ xem xét ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình.

Về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có 5/10 Bộ liên quan đã gửi lại ý kiến góp ý, cùng với ý kiến từ các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng cục đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo. Nội dung chính của dự thảo Quy chế gồm 3 Chương và 21 điều. Về cơ bản, các Bộ nhất trí với nội dung dự thảo Quy chế, một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc chưa thống nhất, Tổng cục đã tiếp thu, giải trình cụ thể bằng văn bản kèm theo. Hiện nay, Tổng cục đã cơ bản hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét ban hành Quy chế.

Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Theo Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi, việc Tổng cục đề xuất ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình và Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình là sự đổi mới trong cách thức triển khai thực hiện. Rút kinh nghiệm từ các nhiệm vụ, chương trình trước đây, các quy định này nhằm phân công rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, đơn vị. Tổng cục kiến nghị lãnh đạo Bộ sớm ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình cũng như trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Quy chế. Bên cạnh đó, Tổng cục kiến nghị bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, trước mắt là tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các Vụ: Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Hợp tác quốc tế; Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Kế hoạch và Tài chính đã góp ý vào 2 dự thảo. Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện hồ sơ hai dự thảo để trình ban hành. Về Kế hoạch, cần rà soát lại các dự án cụ thể, những dự án trọng tâm trọng điểm cần ưu tiên; bổ sung nhiệm vụ của Bộ KH&CN để hai Bộ có sự phối hợp nhịp nhàng... Phần phụ lục kế hoạch bổ sung kết quả thực hiện các dự án và dự toán ban đầu. Về quy chế cần làm rõ các nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ TN&MT. Tổng cục cũng cần rà soát và đề xuất kinh phí gửi Vụ Kế hoạch tài chính tổng hợp cùng các đơn vị trong Bộ, gửi sang Bộ Tài chính.

Thứ trưởng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Tổng cục và nhấn mạnh, đây là hai văn bản nòng cốt, xương sống của Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản TN&MT biển và hải đảo đến năm 2030, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO