Kinh tế

Trấn Yên (Yên Bái): Trao sinh kế, giúp người dân thoát nghèo

Thanh Ngà (thực hiện) 21/06/2024 - 23:30

(TN&MT) - Trong thời gian qua, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã triển khai nhiều giải pháp, lồng ghép nhiều chương trình hỗ trợ giúp người dân thoát nghèo. Trong đó, huyện quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ sinh kế giúp người dân thoát nghèo bền vững, xung quanh vấn đề này PV Báo TN&MT đã trao đổi với ông Nguyễn Thành Lê – Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên.

dong-chi-nguyen-thanh-le-uy-vien-btv-huyen-uy-pho-chu-tich-ubnd-huyen-truong-bcd-138-huyen-ket-luan-hoi-nghi.jpg
Ông Nguyễn Thành Lê – Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên.

PV: Thưa ông! Xin ông cho biết kết quả giảm nghèo trên địa bàn huyện trong năm 2023 vừa qua!

Ông Nguyễn Thành Lê: Trong năm 2023, để thực hiện Kế hoạch số 128-KH/HU của Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và cơ quan chủ trì thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã ban hành 50 văn bản chính chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2023.

Đến hết năm 2023 huyện Trấn Yên giảm 184 hộ nghèo và 158 hộ cận nghèo, tỷ lệ giảm nghèo là 1,43%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

PV: Thưa ông! Để đạt được kết quả đó, huyện Trấn Yên đã có kết hoạch triển khai như thế nào?

Ông Nguyễn Thành Lê: Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023, Huyện ủy đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Đảng ủy và chính quyền các xã, thị trấn triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Cùng với đó, quan tâm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, huyện thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Trong đó, quan tâm chỉ đạo, thực hiện dự án đào tạo nghề, giải quyết việc làm thông qua hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho đối tượng thụ hưởng (hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ khuyết tật). Trong năm 2023, đã hỗ trợ đào tạo nghề dưới 3 tháng cho 254 lao động; phê duyệt, thực hiện 23 dự án cho186 hộ đối tượng thụ hưởng tham gia sản xuất nông nghiệp theo phương thức hỗ trợ sản xuất cộng đồng, kinh phí sự nghiệp trung ương hỗ trợ sản xuất trên 2,5 tỷ đồng.

196860423_2871944946455665_3739787327386400606_n.jpg
Trấn Yên triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Cùng với đó, rất nhiều chính sách cho vay ưu đãi hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Năm 2023, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện giải ngân cho vay 2.722 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn huyện với số tiền 135 tỷ đồng.

Với nguồn vốn ưu đãi đó đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển dịch vụ, duy trì và tạo thêm việc làm mới cho người lao động, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh đạt tiêu chuẩn quốc gia, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đi học…Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện lồng ghép nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo như: Chương trình cho vay hộ nghèo (theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính Phủ), chương trình cho vay giải quyết việc làm, chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường, hỗ trợ về nhà ở...

PV: Thưa ông! Trấn Yên là huyện miền núi đời sống của người dân so với mặt bằng chung còn thấp? Vậy công tác giảm nghèo đã gặp khó khăn như thế nào?

Ông Nguyễn Thành Lê: Công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện cũng gặp một số khó khăn, một số tập thể, cá nhân cán bộ cấp huyện, cấp xã được phân công nhiệm vụ trực tiếp vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo chưa bám sát cơ sở, chưa phân tích được đối tượng. Chính vì vậy, chưa có phương án khả thi để thực hiện giảm nghèo có hiệu quả; chưa thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thực hiện kế hoạch giảm nghèo.

Hơn nữa, công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách giảm nghèo ở nhiều địa phương chưa sâu sát, chưa cụ thể, nên tiến độ, chất lượng thực hiện còn hạn chế.

Nhiều hộ gia đình nghèo còn nặng về tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, thậm chí không cộng tác thực hiện biện pháp an sinh để thoát nghèo theo ý kiến tư vấn, vận động của đơn vị hỗ trợ. Một số hộ nghèo gồm người cao tuổi, sống đơn thân, nhà ở xuống cấp chưa được gia đình con cháu quan tâm phụng dưỡng, anh em họ tộc giúp đỡ về đời sống và nhà ở để thoát nghèo.

PV: Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2024, huyện đã có kế hoạch cụ thể như thế nào?

Ông Nguyễn Thành Lê: Trong năm 2024, huyện phấn đấu giảm 194 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 còn 0,93%. Hộ cận nghèo giảm 95 hộ còn 1,98%. Đào tạo nghề cho 290 lao động, giải quyết việc làm cho 305 lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động cho 120 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và thoát cận nghèo.

Để hoàn thành mục tiêu đó, huyện tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chung tay thực hiện công tác giảm nghèo. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo giúp các hộ thoát nghèo bền vững.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trấn Yên (Yên Bái): Trao sinh kế, giúp người dân thoát nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO