--Quảng cáo---

TP.HCM giải quyết vướng mắc các dự án bồi thường

Đất đai - Nguyễn Quỳnh - 15:41 22/10/2019

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, pháp luật về đầu tư công và các Nghị định, Thông tư quy định và hướng dẫn thi hành hiện nay chưa có quy định chi tiết về trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện độc lập. UBND TP.HCM đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Đồng thời, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở TN&MT xây dựng Hướng dẫn tạm thời về nội dung, trình tự thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố. Hiện, dự thảo Hướng dẫn đã được gửi xin ý kiến của Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT.

Vì vậy, trong khi chờ ý kiến hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT; UBND TP.HCM giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp Sở TN&MT, UBND các quận, huyện nghiên cứu, rà soát đề xuất, tham mưu UBND thành phố về tiêu chí để làm căn cứ quyết định việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập. Tiêu chí cần xem xét trên 3 yếu tố như: Theo quy mô vốn và chỉ tách đối với dự án nhóm A; trong trường hợp thu hồi đất nhằm tạo quỹ đất sạch để đấu giá; theo tính chất cấp bách, phức tạp của dự án.

TP.HCM tháo gỡ các vướng mắc trong lập, thẩm định, phê duyệt các dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Về hướng xử lý các dự án bồi thường đang vướng mắc, giao UBND các quận, huyện rà soát, thống kê, phân loại các dự án bồi thường trên địa bàn, chuyển Sở TN&MT tổng hợp, phân loại theo các trường hợp sau: Các dự án đã có Nghị quyết của HĐND thành phố về quyết định chủ trương đầu tư công dự án tổng thể (cả phần xây lắp và bồi thường) và đã nằm trong Nghị quyết về bố trí kế hoạch đầu tư công, trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, giao Sở TN&MT tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Đối với các dự án đã có Nghị quyết của HĐND TP.HCM, đã có quyết định phê duyệt dự án trước đây của cơ quan có thẩm quyền, nay có điều chỉnh (về thời gian, tổng mức đầu tư), giao Sở TN&MT rà soát, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh hoặc trình UBND thành phố quyết định phê duyệt điều chỉnh theo quy định. Đồng thời, giao Sở KH&ĐT thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án điều chỉnh; cập nhật, tổng hợp báo cáo HĐND thành phố theo quy định.

Với các dự án đã hoàn tất hồ sơ nhưng chưa có Nghị quyết của HĐND TP.HCM, căn cứ trên tiêu chí nêu trên giao Sở TN&MT rà soát về sự cần thiết tách thành tiểu dự án bồi thường độc lập, loại bớt các dự án không cần thiết tách, chọn lọc các dự án đạt tiêu chí tách; hoàn tất hồ sơ để trình HĐND thành phố thời gian tới.

UBND TP.HCM giao Sở KH&ĐT thống kê tất cả các dự án đầu tư công (cả phần xây lắp và bồi thường), phân loại các dự án theo các trường hợp như: Dự án đã có Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể; dự án chỉ có Nghị quyết chủ trương đầu tư phần bồi thường (chưa có chủ trương đầu tư dự án tổng thể), báo cáo tham mưu đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và ý kiến hướng dẫn của các Bộ ngành.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO