TP. Hà Nội dồn điền, đổi thửa được 79.454,3ha

Phương Anh | 02/06/2021 21:12

(TN&MT) - Chiều 2/6, Đoàn công tác số 1 do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn Nguyễn Thị Tuyến và Đoàn công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Đông đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ và Luật Đất đai năm 2013 trên các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính và quy hoạch - kiến trúc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo của Sở Tài chính, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 25/4/2013 của Thành ủy, thời gian qua, công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đã được các cấp, ngành thuộc thành phố Hà Nội chủ động triển khai thực hiện, tạo nguồn thu cho ngân sách các cấp.

Cụ thể, giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện 55.285 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện 147.498 tỷ đồng, đạt 266% so với giai đoạn 2011 - 2015 (kế hoạch năm 2021 thu đạt 22.700 tỷ đồng).

Hà Nội tăng thu ngân sách nhờ khai thác hiệu quả đất đai

Về công tác quản lý, sử dụng và kết quả sắp xếp lại, xử lý tài sản công liên quan đến đất đai, UBND Thành phố đã phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố với tổng số 10.858 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 41.254.642m2, diện tích nhà 10.019.676m2…

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng mô hình thí điểm tích tụ, tập trung đất đai phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương. Đến nay, thành phố thực hiện dồn điền, đổi thửa được 79.454,3ha. Diện tích đất dôi dư sau dồn đổi là 1.836,9ha, tạo điều kiện cho các địa phương quy hoạch mở rộng các công trình phúc lợi, quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa được xác định là khâu đột phá, tạo điều kiện hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm, xây dựng các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, các huyện, thị xã đã cơ bản cấp xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau dồn điền, đổi thửa, với số lượng 617.964/622.861 (đạt 99,21%).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, những năm vừa qua, nhất là sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, công tác quản lý đất đai trên địa bàn Thủ đô đã có chuyển biến, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, việc Ban Chấp hành Trung ương xem xét, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ; xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19-NQ/TƯ và dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Hội nghị lần thứ ba vào tháng 10/2021 là cơ hội để Thành phố rà soát, đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đất đai.

Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị từ cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các Sở hoàn thiện báo cáo; Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Thành ủy để phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TƯ cấp Thành phố và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hà Nội dồn điền, đổi thửa được 79.454,3ha
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO