TP. Chí Linh: Chính quyền thu hồi đất có đúng trình tự? - Bài 2: Người dân tiếp tục khiếu kiện

Bài & ảnh: Phạm Hoàng | 23/06/2021 19:50

(TN&MT) - Ngày 15/6, Báo Tài nguyên & Môi trường đã có bài: “TP. Chí Linh: Chính quyền thu hồi đất có đúng trình tự?” phản ánh, về việc: ông Nguyễn Văn Hiền và một hộ dân bị thu hồi đất thực hiện Dự án Khu Công nghiệp Cộng Hòa, TP. Chí Linh (Hải Dương) đã khiếu nại chính quyền TP. Chí Linh vi phạm thủ tục, trình tự trong quá trình thực hiện đền bù, hỗ trợ... sai lệch số thửa, sổ tờ bản đồ. Mặc dù, chính quyền TP. Chí Linh đã giải quyết vụ việc, nhưng các hộ cho rằng, không “thấu tình, đạt lý”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hiền, cung cấp Quyết định 518/QĐ – UBND của TP. Chí Linh giải quyết về việc khiếu nại của ông vào ngày 8/3/2021. Trong đó, nội dung của Quyết định 518/QĐ – UBND, nêu “… Căn cứ vào phương án bồi thường, hỗ trợ được UBND tỉnh phê duyệt. Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ đã phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam, UBND xã Cộng Hòa tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân có đất bị thu hồi tại thôn Tiền Định, việc chi trả hoàn thành vào tháng 10/2009. Tuy nhiên đến nay, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền chưa nhận tiền là có sự sai lệch về sổ thửa, sổ tờ bản đồ giữa Quyết định thu hồi đất sổ 176/QĐ – UBND ngày 31/7/2009 của UBND huyện Chí Linh và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Hiền. Gia đình ông Hiền không nhận được thông báo thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ...”

Khu Công nghiệp Cộng Hòa, TP. Chí Linh 

Trong Quyết định 518/QĐ – UBND của TP. Chí Linh đã chỉ ra sai phạm, bất cập nên không thể cung cấp theo yêu cầu Đơn khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Văn Hiền về trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định, nguyên nhân sai lệch số tờ bản đồ, sổ thửa, như sau: “… Do thời gian thực hiện thu hồi đất đã lâu, hiện tại UBND TP. Chí Linh, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ không còn hồ sơ tài liệu lưu trữ về việc tổ chức công khai chủ trương thu hồi đất, lấy ý kiến các hộ gia đình có đất bị thu hồi về phương án bồi thường, hỗ trợ; công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, thông báo thu hồi đất, gửi quyết định thu hồi đất đến các hộ gia đình có đất bị thu hồi.

Về sai lệch số thửa, sổ tờ bản đồ trong Quyết định 176/QĐ – UBND ngày 31/7/2009 của UBND huyện Chí Linh thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền, với Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của hộ ông Hiền, lý do: Ngày 19/12/1994, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 1331, quyền sử dụng đất với diện tích 2.295m2, gồm 10 thửa… Năm 2005, UBND xã  Cộng Hòa triển khai Đề án thực hiện dồn điền. đổi thửa của UBND tỉnh Hải Dương, khi triển khai Đề án, UBND xã Cộng Hòa ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, đo đạc lại đất nông nghiệp toàn xã, lập lại bản đồ địa chính, sổ tờ bản đồ, số thửa có sự thay đổi với bản đồ địa chính lập năm 1994. Từ đó năm 2008, UBND xã chưa thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận của các hộ gia đình, trong đó có hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền để cấp Giấy chứng nhận với số thửa, số tờ bản đồ mới. Chính vì vậy, tại Quyết định 176/QĐ – UBND ngày 31/7/2009 của UBND huyện Chí Linh thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền về sổ thửa, số tờ bản đồ trong Quyết định có sự sai lệch so với Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền lưu giữ.”

Trên căn sứ cơ sở trên, UBND TP Chí Linh đã Kết luận trong Quyết định 518/QĐ – UBND: “Giao Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền, căn cứ các quy định của pháp luật xem xét, giải quyết đảm bảo quyền lợi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền.

Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất như kết luận nêu trên, thực hiện nghiêm các quy định về giải phóng mặt bằng, lưu trữ hồ sơ tài liệu của các dự án…”

"Trong khi, UBND TP. Chí Linh yêu cầu Hội đồng Bồi thường Hỗ Trợ xem xét giải quyết cho gia đình tôi như phần Kết luận trên đã chỉ rõ, nhưng Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ lại ra Thông báo số 41/TB – UBND ngày 28/5/2021 không “thấu tình, đạt lý” đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp – ông Hiền, bức xúc". Ông Hiền cho biết thêm, chính quyền địa phương và Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ đang cố tình né tránh trách nhiệm, việc không lưu giữ được hồ sơ, trình tự thủ tục của dự án nhưng chỉ dừng lại ở mức độ rút kinh nghiệm. Trong khi đó, gia đình ông đã mất đất sản xuất hơn 10 năm qua do mương máng nội đồng bị phá hủy, các cấp chính quyền nay không ra phương án bồi thường cuối cùng để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp.

Thông báo sổ 41/TB - UBND của Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ TP. Chí Linh 

Cụ thể trong Thông báo 41/TB - UBND của Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ do ông Nguyễn Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ TP. Chí Linh ký nêu rõ: “Theo báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Nguyễn Văn Hiền thuộc dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa của Tổ rà soát; Việc ông Nguyễn Văn Hiền đề nghị được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa theo quy định hiện hành là không có cơ sở thực hiện. UBND TP. Chí Linh đề nghị ông Nguyễn Văn Hiền, nhận số tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt.”

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND TP. Chí Linh cho biết: “Việc hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền yêu cầu điền bù, hỗ trợ theo quy định hiện hành là không có căn cứ cơ sở như trong Thông báo số 41/TB - UBND của Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ đã gửi cho gia đình. Nếu hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, ông Nguyễn Văn Hiền có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. Trên cơ sở đó để thành phố có căn cứ, cơ sở thực hiện.”

Đơn khiếu kiện của ông Nguyễn Văn Hiền đã chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương để xem xét, chỉ đạo giải quyết 

Vậy hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền yêu cầu chính quyền TP. Chí Linh đền bù, hỗ trợ diện tích bị thu hồi theo quy định hiện hành có đúng hay không? Hồ sơ thủ tục, trình tự thu hồi đất không còn được lưu giữ, vậy dựa vào đâu TP. Chí Linh có thể cho rằng, đã thực hiện theo đúng quy trình? Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ đã làm tròn trách nhiệm được giao? Hiện nay, đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hiền đã được các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương tiếp nhận, chuyển cho Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương để chỉ đạo, xem xét xử lý theo quy định.

Báo Tài nguyên & Môi trường tiếp tục thông tin....

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Chí Linh: Chính quyền thu hồi đất có đúng trình tự? - Bài 2: Người dân tiếp tục khiếu kiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO