--Quảng cáo---

TP. Cần Thơ: Tích cực triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Môi trường - Lê Hùng - 12:50 19/04/2022

(TN&MT) - Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã và đang tích cực phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện các giải pháp nhằm sớm đưa những quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đi vào thực tiễn đời sống.

Thực hiện theo Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Sở TN&MT đã phối hợp tham mưu UBND TP. Cần Thơ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đề xuất HĐND, UBND TP. Cần Thơ chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế một số nghị quyết, quyết định có liên quan đến lĩnh vực môi trường như: quy định về mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí; việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước về BVMT; quy chế phối hợp công tác BVMT tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Trong công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 thuộc thẩm quyền của địa phương, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng đã cùng với các sở, ngành chức năng của thành phố xây dựng nhiều đề án, kế hoạch trình HĐND, UBND thành phố ban hành các quy định về công tác thu phí cấp Giấy phép môi trường cấp thành phố và cấp huyện; điều tra, đánh giá và quy hoạch khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các tuyến sông, kênh, rạch chính trên địa bàn thành phố; quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh…

pho-bien-luat-bvmt.jpg

Sở TN&MT TP. Cần Thơ tăng cường phối hợp triển khai phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020 cho công chức, viên chức, người dân trên địa bàn thành phố

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng tập trung triển khai nội dung Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành đến sở, ban ngành, UBND quận, huyện; đồng thời, Sở TN&MT còn thông báo cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và chủ các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ biết để kịp thời cập nhật, thực hiện thủ tục về môi trường cũng như công tác BVMT theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành, UBND quận, huyện tập trung tham mưu HĐND, UBND thành phố ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường 2020 thuộc thẩm quyền của địa phương; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác BVMT trên địa bàn thành phố.

Các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các quận, huyện cũng rất tích cực triển khai những quy định liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết về quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng dân cư đối với công tác BVMT.

Ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng phòng TN&MT quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho biết: Từ cuối năm 2021 đến nay, Phòng TN&MT đã phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của quận tổ chức nhiều hội nghị triển khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đến cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người dân. Theo đó, nội dung phổ biến tập trung vào các quy định về quyền, nghĩa vụ của chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp Giấy phép môi trường; trách nhiệm tái chế của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quy định về phân loại rác thải sinh hoạt tại địa phương.

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, trong năm 2022, Sở TN&MT sẽ phối hợp tổ chức khoảng 15 lớp tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến để triển khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành cho hơn 1.500 đại biểu thuộc các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều cho biết: Ngay từ đầu năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã xây dựng kế hoạch để triển khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường đến hơn 27.000 hội viên của hội trên địa bàn quận. Trong năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều sẽ phối hợp với Phòng TN&MT tổ chức khoảng 5 buổi phổ biến những điểm mới của Luật cho các hội viên.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều còn tổ chức rất nhiều hoạt động vì cộng đồng với sự tham gia đông đảo của hội viên. Đây là một lợi thế để Hội Liên hiệp Phụ nữ tăng cường lồng ghép vào tuyên truyền, phố biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, giúp hội viên nâng cao hiểu biết về các quy định pháp luật hiện hành; quyền và trách nhiệm của mình trong việc phân loại, xử lý rác thải, nước thải tại hộ gia đình, BVMT tại các khu dân cư..


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO