--Quảng cáo---

Tổng cục Quản lý đất đai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngành TN&MT - 14:05 28/06/2019

(TN&MT)- Sáng 28/6, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính, Mai Văn Phấn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Tổng cục Quản lý đất đai.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai trong 6 tháng đầu năm 2019, nhất là trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các đề án, dự án được giao theo kế hoạch.

a
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục đã quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Bộ TN&MT vàđã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ đột xuất đã được các đơn vị chủ trì, phối hợp hoàn thành theo đúng chỉ đạo, đảm bảo chất lượng .

Cụ thể, về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và cải cách hành chính, Tổng cục đã tập trung nguồn lực tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để trình Chính phủ vào tháng 12 năm 2019. Hoàn thành việc tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình hồ sơ trình Chính phủ xem xét ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị; Hoàn thành các dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 104 về Khung giá đất; xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 42 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Về đo đạc, đăng ký, cấp GCN, Tổng cụcđã tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp GCN, kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ cấp GCN lần đầu đạt trên 97,3% tổng diện tích các loại đất cần cấp. Tính đến nay, cả nước có 55 tỉnh, thành phố đã thành lập VPĐKĐĐ theo quy định.

Về thanh tra, kiểm tra đất đai, Tổng cục đã tổ chức 08 đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, gồm: 04 đoàn kiểm tra thi hành Luật Đất đai tại: tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bạc Liêu và Thành phố Hồ Chí Minh; 04 đoàn khảo sát lựa chọn đối tượng thanh tra, gồm: Hải Dương, Hà Nam, Tây Ninh và Bình Dương. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục đã thực hiện 05 đoàn kiểm tra đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và cử người tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do các đơn vị khác chủ trì.

Trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai, 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục đã tiếp nhận 558 ý kiến phản ánh qua đường dây nóng, trong đó: đã ban hành 221 văn bản chuyển địa phương yêu cầu xem xét, xử lý; 173 văn bản hướng dẫn công dân nêu kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết; chuyển Thanh tra Bộ xem xét, giải quyết 07 kiến nghị.

Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ đã được giao hoàn thành trong năm 2019

Cũng theo ông Mai Văn Phấn, 6 tháng cuối năm 2019, Tổng cục quyết tâm khắc phục các khó khăn vướng mắc để hoàn thành các nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ quan trong đã đề ra trong Chương trình công tác của Bộ và của Tổng cục, tiêu biểu phải kể đến như: Trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào tháng 12 năm 2019 và hoàn thành đúng tiến độ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gồm 01 Nghị định và 01 Thông tư.

d
Quang cảnh Hội nghị

Đồng thời, tham mưu báo cáo Lãnh đạo Bộ để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi 37 Luật liên quan đến Quy hoạch;Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;Hoàn chỉnh các đề xuất, định hướng lớn liên quan đến kinh tế đất phục vụ sửa đổi, bổ sung luật đất đai năm 2013;Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018 và tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019;Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và quản lý đối với các đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ TNMT phê duyệt.

Để tổ chức kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, Tổng cục đã một số giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch theo từng tháng; tập trung lực lượng để hoàn thành công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được phân công; chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng giao.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, thường xuyên công tác quản lý Nhà nước về đất đai; tăng cường làm việc và chủ động phối hợp với các Sở TN&MT để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là vướng mắc trong công tác cấp GCN; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong quản lý. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục bám sát các nhiệm vụ đã được giao hoàn thành trong năm 2019, trong đó, cần tập trung ưu tiên vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, các đề án, dự án để hoàn thành đúng tiến độ

Thứ trưởng cũng đề nghị các Vụ chức năng của Bộ tăng cường quan tâm, phối hợp với Tổng cục để Tổng cục hoàn thành các công tác bảo đảm tiến độ được giao, đặc biệt trong các công tác về cán bộ, tài chính kế hoạch…

a
Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa. Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đề nghị bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát hơn nữa của lãnh đạo Bộ, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ để Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO