Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Mai Đan| 30/12/2022 15:13

(TN&MT) - Sáng 30/12, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

img_6262(1).jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong năm 2022

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, ông Lại Hồng Thanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Năm 2022, Tổng cục đã xây dựng và báo cáo Bộ trình Chính phủ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi); xây dựng và báo cáo Bộ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10; xây dựng dự thảo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đang trình Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức họp Hội đồng thẩm định.

Tổng cục đã hoàn thành Dự thảo Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (lần 2) và xin ý kiến Ban Cán sự đảng Bộ; tiếp thu ý kiến chỉ đạo Ban Cán sự đảng Bộ, Tổng cục đang rà soát, hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Chiến lược để báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng xem xét, chỉ đạo.

img_6114.jpg
Ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Tổng cục đã triển khai lập, khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; thực hiện các cơ chế đặc thù về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, tháo gỡ được vướng mắc về nguồn vật liệu đất đắp nền đường phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và các Dự án đã được Quốc hội, Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù.

img_6402.jpg
Lễ ký Biên bản bàn giao triển khai thực hiện Đề án tổ chức lại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thành Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam

Đồng thời, Tổng cục đã triển khai 4 Đề án Chính phủ đúng tiến độ, kế hoạch, gồm: Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản, bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững kinh tế - xã hội”; Đề án Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ; Đề án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ, phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam”; Đề án Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ để kết thúc các nhiệm vụ

Năm 2023, Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam sẽ là 2 đơn vị được hình thành mới sau khi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thay đổi chức năng nhiệm vụ theo Quyết định của Chính phủ đối với chức năng nhiệm vụ của Bộ TN&MT.

Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh cho biết, trong năm tới, 2 đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ, đề án được giao trong năm 2022 đúng tiến độ; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thi công các đề án tại thực địa đảm bảo có hiệu quả và kết quả tốt; thực hiện tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính về hoạt động khoáng sản; tiếp tục thực hiện tốt công tác về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách; kỷ luật; phòng, chống tham nhũng; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức, người lao động; công tác cải cách hành chính theo quy định.

Hai đơn vị sẽ tiếp tục chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương trong khu vực và trên thế giới; thực hiện các hoạt động, chương trình hợp tác đa phương; các diễn đàn, tổ chức quốc tế; thực hiện tốt công tác đôn đốc, nắm bắt kịp thời các vướng mắc của các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để kịp thời xử lý, đồng thời báo cáo Lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

img_6357.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp TN&MT cho ông Nguyễn Văn Nguyên - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vì đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành TN&MT
img_6301.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên trao Danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành TN&MT cho ông Trần Mỹ Dũng, Vụ trưởng Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Ông Lại Hồng Thanh cho biết, để đạt được những kết quả lớn hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, năm 2023, Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan về phát triển địa chất, khoáng sản; rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những cơ chế, chính sách còn bất cập, các quy định đang cản trở quá trình thực hiện; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chủ động phối hợp xử lý công việc gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống.

img_6292.jpg
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Liên đoàn Địa chất Đông Bắc và Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam là 3 trong số 38 đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào của Bộ TN&MT năm 2021

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá, năm 2022 với đầy khó khăn thách thức, nhưng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng yêu cầu, năm 2023, Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam tập trung hoàn thiện hồ sơ để kết thúc các nhiệm vụ: Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập hồ sơ xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi); chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ; Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

img_6345.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho 3 tập thể  và 8 cá nhân thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước

Thứ trưởng cũng chỉ đạo 2 đơn vị hoàn thiện quy trình hoạt động theo cơ chế mới; đồng thời, thực hiện tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính về hoạt động khoáng sản...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO