Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Thủy Nguyễn - Ảnh: Khương Trung| 12/07/2022 17:13

(TN&MT) - Sáng 12/7, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ TN&MT đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT.

Hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2022

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ hiện nay có 20 đồng chí (gồm 10 nam và 10 nữ). Trong đó, có 2 đảng viên là tiến sỹ, 15 đảng viên là thạc sỹ; 3 đảng viên có trình độ đại học. Về trình độ lý luận chính trị: 12 đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 8 đảng viên có trình độ lý luận chính trị trung cấp. Chi bộ có 1 Đảng viên là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng.

Đội ngũ đảng viên trong Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, chủ động trong công tác; có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, thể hiện rõ tính tiên phong của người đảng viên, có lối sống lành mạnh, hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

_mg_0172rs1(1).jpg
Toàn cảnh Đại hội

100% đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng, giữ gìn mối đoàn kết thống nhất trong Chi bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ luôn nhận được sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của Ban Cán sự đảng Bộ và các đồng chí Lãnh đạo Bộ. Phát huy điểm mạnh nêu trên, Chi ủy đã không ngừng nâng cao năng lực hoạt động, tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Chi bộ, do đó trong nhiệm kỳ (2020 - 2022) vừa qua, Chi ủy đã lãnh đạo Chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra; cùng tập thể lãnh đạo Vụ tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

20220712_dh-vutccb_bieuquyet.jpg

Các đại biểu tham dự biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi ủy chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng đối với các đảng viên trong Chi bộ; tổ chức phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể, khoa học, hợp lý đối với từng đảng viên, công chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo nghị quyết, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, xây dựng tập thể Chi ủy đoàn kết, thống nhất, gương mẫu; chấp hành và thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra và bám sát chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ; các hoạt động của Chi bộ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Vụ, của Bộ nên không xa rời thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực.

Công tác chỉ đạo về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và lãnh đạo kế cận cho Vụ đã được quan tâm, đẩy mạnh, đến nay Vụ đã có quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo và đã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch. Công tác đoàn thể, quần chúng, dân vận được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó có sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ.

“Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh

z3560919757486_daa44985d11874103d7086fcfbc5934b.jpg
Đồng chí Vũ Minh Sơn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ, của ngành TN&MT, đồng chí Vũ Minh Sơn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Chi ủy sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức trong Chi bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của Bộ, của Ngành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo đó, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế của nhiệm kỳ 2020 - 2022, thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ tổng quát của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025: "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Trong đó, Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, trong đó, tập trung vào một số mặt công tác như: cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo đội ngũ cán bộ quy hoạch, lãnh đạo, quản lý; phát triển đảng viên...

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên.

_mg_0165_rs(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tại Đại hội

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”; quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của cấp ủy cấp trên theo hướng xây dựng các chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ.

Duy trì nề nếp, cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt; xử lý nghiêm khắc các trường hợp đảng viên, công chức có sai phạm.

_mg_0136_rs.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội

Tham dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được và trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ. Đồng thời mong muốn với chuyên môn của mình, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đảm bảo phát huy hết các nghiệp vụ chuyên môn trong công tác cán bộ của ngành TN&MT đáp ứng được những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ trong ngành để có thể tập trung được những lực lượng cán bộ trẻ có đủ phẩm chất chính trị, trí tuệ đóng góp nhiều hơn cho Bộ, cho ngành TN&MT.

Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Nguyễn Thị Yến cũng đề nghị, tại Đại hội này, các đồng chí đảng viên của Chi bộ cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ đức, đủ tài tham gia chi ủy, cũng như giữ trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ để gánh vác trách nhiệm lãnh đạo Vụ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, nặng nề mà Đại hội đã đề ra.

Tại Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí trong Ban Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ khóa mới. Đồng chí Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

_mg_0179rs.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Hà  tặng hoa cho Ban Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ khóa mới
_mg_0182(2).jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
_mg_0201.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT và các đại biểu chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ khóa mới
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO