--Quảng cáo---

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp

Xã hội - Tuyết Chinh - 08:41 27/05/2021

(TN&MT) - Nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trường, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 278/UBND-VP6 gửi Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp.

Theo văn bản 278, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt các nội dung chỉ đạo tại các văn bản của Trung ương và của tỉnh. Tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Ninh Bình tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp. Ảnh minh hoạ

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư ; UBND các huyện, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ yêu cầu các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trường, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19. Thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn…) tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19.

“Kiên quyết dừng hoạt động khi không bảo đảm an toàn và không cập nhật mức độ an toàn trên hệ thống”, văn bản 278 nêu rõ.

Bên cạnh đó, tiến hành đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, công trường, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung chỉ đạo tại văn bản số 238/UBND-VP6 ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh và nội dung của văn bản số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế. Phối hợp với Sở Y tế để tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đối với công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các trường hợp không khai báo, khai báo y tế không trung thực.

Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo quy định; tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với công nhân, người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, xí nghiệp, nhà máy, công trường trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xí nghiệp, nhà máy, công trường, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO