Môi trường

Tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức các bản tin cảnh báo, dự báo KTTV

Mai Đan 09/05/2023 - 21:08

(TN&MT) - Đó là một trong những nhiệm vụ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

z4166161264855_e23f0bf6aeca0bb1880a81b49be0901a-1-.jpg
Tổng cục KTTV tiếp tục nghiên cứu các phương pháp dự báo, cảnh báo, ưu tiên các phương pháp mang tính ứng dụng trong nghiệp vụ

Để chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Tổng cục KTTV vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến thời tiết, thủy văn, hải văn; cảnh báo và dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm như: bão, áp thấp nhiệt đới, các đợt rét đậm, rét hại, sương muối, sương mù, nắng nóng, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, hạn hán, xâm nhập mặn, gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, cung cấp kịp thời, đầy đủ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm cho các cơ quan theo quy định tại Phụ lục IV Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Ngoài ra, chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai tại các đơn vị thuộc Tổng cục, đặc biệt tại các trạm KTTV vùng núi và hải đảo, các trạm KTTV nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai bão, lũ… đảm bảo an toàn về người, phương tiện, thiết bị, máy móc và công trình nhà cửa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và kịp thời khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KTTV, đặc biệt là các hiện tượng KTTV nguy hiểm, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai tránh lơ là, chủ quan. Mọi hoạt động phòng, chống thiên tai phải bảo đảm toàn diện, tuyệt đối các yêu cầu về mục tiêu, nội dung công việc theo Khẩu hiệu hành động của Ngành KTTV: “Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời”.

Theo đó, Tổng cục KTTV cần thực hiện nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ, cảnh báo, dự báo kịp thời, sát diễn biến các hiện tượng KTTV nguy hiểm, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn trên biển; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan, ở Trung ương, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, phòng, chống.

Tổng cục cũng triển khai thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình khí tượng thủy văn theo quy định; thay thế các thiết bị, linh kiện duy tu, bảo dưỡng thiết bị đo cho trạm KTTV tự động; xây dựng và hoàn thiện phương án quan trắc cho các trạm KTTV, ra đa thời tiết, nhất là khi xảy ra tình huống có thiên tai, trong đó chú trọng việc truyền tin để ứng phó hiệu quả các tình huống nguy cấp.

Tổng cục tiếp tục nâng cao chất lượng cảnh báo, dự báo KTTV nguy hiểm, trọng tâm là việc cảnh báo, dự báo sớm và chi tiết; tiếp tục nghiên cứu các phương pháp dự báo, cảnh báo, ưu tiên các phương pháp mang tính ứng dụng trong nghiệp vụ, đồng thời chú trọng cải tiến nội dung và hình thức các bản tin cảnh báo, dự báo KTTV nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng.

Tổng cục chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư cần thiết cho công tác phòng, chống thiên tai; cử cán bộ thường trực khi có thiên tai xảy ra và làm tốt công tác phối hợp với địa phương khi có yêu cầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Luật Khí tượng thủy văn, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Cùng với đó, Tổng cục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ TN&MT liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai.

Hơn nữa, Tổng cục tăng cường hợp tác song phương và đa phương để trao đổi thông tin dữ liệu KTTV, nhất là các số liệu KTTV xuyên biên giới; trao đổi, chia sẻ thông tin và công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để khai thác hạ tầng sẵn có, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.

Tổng cục cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đào tạo nhằm đưa thông tin tới người dân, nâng cao năng lực cộng đồng để nắm bắt tình hình, diễn biến thiên tai và chủ động ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức các bản tin cảnh báo, dự báo KTTV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO