Thừa Thiên Huế phấn đấu thành lập mới 11 cụm công nghiệp

Thùy Dung| 21/01/2022 15:06

(TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, nhằm xây dựng các cụm công nghiệp cơ bản đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát huy được tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của địa phương, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư...

Cụ thể, phấn đấu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3 cụm công nghiệp đã được thành lập trước năm 2021 (gồm cụm công nghiệp Vinh Hưng, cụm công nghiệp Điền Lộc, cụm công nghiệp Hương Phú), đầu tư mở rộng cụm công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 3) và tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm đã đi vào hoạt động đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, phấn đấu có 3 cụm công nghiệp được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn theo quy định (gồm cụm công nghiệp An Hòa, cụm công nghiệp Tứ Hạ, cụm công nghiệp Thủy Phương).

Ngoài ra, phấn đấu đầu tư thành lập mới 11 cụm công nghiệp; phấn đấu hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tối thiểu khoảng 30% diện tích cụm công nghiệp thành lập mới; tỉ lệ lấp đầy đạt 20% diện tích cụm công nghiệp thành lập mới.

Thừa Thiên Huế phấn đấu thành lập mới 11 cụm công nghiệp

Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư nhằm thu hút các thành phần kinh tế vào đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp. Xây dựng, ban hành cơ chế hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp.

Ưu tiên, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đối với các cụm công nghiệp thành lập mới và các cụm công nghiệp đã thành lập nhưng chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt; hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư công trình xử lý nước thải tập trung theo đúng các quy định hiện hành.

Tỉnh sẽ sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về chính sách đất đai như: bồi thường, giải phóng mặt bằng; lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tạo quỹ đất sạch để giao cho các chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đầu tư, khai thác và sử dụng hiệu quả.

Ngoài ra, tỉnh sẽ quan tâm, vận dụng các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn theo quy định của pháp luật về môi trường, nhất là các cụm công nghiệp tại các địa phương có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như thị xã Hương Trà, Hương Thủy, TP. Huế,… nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường tại cụm công nghiệp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế phấn đấu thành lập mới 11 cụm công nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO