--Quảng cáo---

Thừa Thiên - Huế: Ít nhất 8.500 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2025

Kinh tế - Văn Dinh - 16:05 09/11/2021

(TN&MT) - Đến năm 2025, Thừa Thiên – Huế có ít nhất 8.500 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp khoảng 5.500 tỷ đồng, chiếm từ 50- 55% tổng thu ngân sách của tỉnh.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Quyết định 2818/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh đến năm 2025.

Đề án đặt ra mục tiêu phát triển đến năm 2025 sẽ có ít nhất 8.500 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt 70 doanh nghiệp/vạn dân, tăng 1,5 lần so với năm 2020; tốc độ phát triển doanh nghiệp thành lập mới bình quân thời kỳ 2021 - 2025 tăng 5-10%/năm.

Lao động trong doanh nghiệp đạt khoảng 92.000 người, tốc độ tăng bình quân thời kỳ 2021 - 2025 đạt 1,5-3%/năm. Tăng giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn, phấn đấu đạt khoảng 1.500 triệu USD năm 2025, tăng 1,7 lần so với năm 2020, tăng 12% giai đoạn 2021-2025.

Tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp đạt khoảng 22.000 tỷ đồng,  tăng 1,5 lần so với năm 2020, chiếm từ 45-50% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 5.500 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với năm 2020, chiếm từ 50-55% tổng thu ngân sách của tỉnh.

Thừa Thiên – Huế đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 8.500 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp khoảng 5.500 tỷ đồng. Trong ảnh là một số dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Để thực hiện mục tiêu trên, Đề án đã đề ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu đó là: Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; Nhóm giải pháp về đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp; Nhóm giải pháp về công tác xúc tiến thương mại, đầu tư; Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của các cấp chính quyền.

Quan điểm phát triển của tỉnh Thừa Thiên - Huế là sẽ tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào nhóm đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID - 19; tập trung kêu gọi các Tập đoàn lớn tham gia đầu tư các dự án công nghiệp, du lịch, dịch vụ; khuyến khích doanh nghiệp duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác thế mạnh, đặc thù của địa phương theo Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công; hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Các chính sách hỗ trợ phải gắn với nguồn lực thực hiện cụ thể, điều kiện, trình tự, thủ tục tiếp cận thuận lợi, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng, đúng đối tượng thụ hưởng gắn với cơ chế hậu kiểm hiệu quả.

Bảo đảm gắn kết hài hòa giữa các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và phòng chống dịch bệnh COVID - 19; phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Quyết liệt trong công tác cải cách hành chính; tập trung chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm. Tạo lập môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh thông thoáng, minh bạch thông qua việc nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng thanh tra, kiểm tra, giám sát cần đảm bảo mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật; không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO