Thông tin Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030: Cần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất

Trường Giang| 02/06/2022 14:00

(TN&MT) - Trong quý II/2022, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ hoàn thiện và trình Bộ TN&MT ký ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/NQ15 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh trong năm 2022.

Theo Tổng cục, trong quý I/2022, về xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội, Tổng cục đã chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan để xây Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/NQ15. Ngày 30/3/2022, Bộ trưởng đã ký Tờ trình của Bộ trình Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, Tổng cục đang chủ trì dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT để thực hiện Chương trình hành động nêu trên.

t4.jpg

Các địa phương cần công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã đôn đốc các tỉnh hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh và gửi về Tổng cục để tổ chức thẩm định theo quy định. Hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bộ TN&MT đề nghị các địa phương công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch, bao gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan...

Thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang tích cực triển khai xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai để lấy ý kiến Bộ TN&MT trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội,

Đơn cử, như ở Hà Giang, trong phương án phân bổ đất đai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh xác định: Ổn định quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ổn định diện tích đất trồng lúa (đặc biệt là diện tích đất chuyên trồng lúa), duy trì và bảo vệ diện tích rừng hiện có, phát triển rừng và sản xuất lâm nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt. Hạn chế đến mức thấp nhất chuyển đổi đất nông nghiệp trồng 2 vụ lúa sang phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu đô thị.

Hà Giang xác định khai thác sử dụng đất đi đôi với cải tạo, bồi bổ, làm giàu quỹ đất, có mô hình canh tác hợp lý khai thác đất dốc, chống xói mòn, rửa trôi, thoái hoá đất, gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường đất, cảnh quan thiên nhiên.

Đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình phúc lợi công cộng, phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn là nguyên tắc trong việc phân bổ đất đai thời kỳ 2021 - 2030 của Hà Giang. Bên cạnh đó, tỉnh bố trí quỹ đất hợp lý để phát triển các khu, cụm công nghiệp tại các vị trí phù hợp và phải đảm bảo vệ sinh môi trường; Đảm bảo quỹ đất cho an ninh, quốc phòng, việc khai thác sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội cần phải gắn với vấn đề quốc phòng, an ninh, quán triệt phương châm kết hợp kinh tế với quốc phòng.

Tỉnh Hà Giang cũng quan tâm việc khai thác quỹ đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp; bố trí các khu vực đất quốc phòng dự trữ tại các vị trí chiến lược đã được lựa chọn, không cho phép chuyển mục đích sang các loại đất khác nhằm đảm bảo khi có nhu cầu, nhà nước có thể trưng thu, trưng dụng thuận tiện và nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu chiến sự.

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên tỉnh Hà Giang là 792.955,02ha, trong đó: sử dụng vào mục đích nông nghiệp là 674.745,02ha, chiếm 85,11%; sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp là 38.973,09ha chiếm 4,92%; đất chưa sử dụng còn 79.036,91ha chiếm 9,97% diện tích tự nhiên. Theo kết quả điều tra, tỉnh Hà Giang, gồm có 7 nhóm đất chính, với 22 loại đất.

Còn tại Ninh Thuận, mới đây tại cuộc họp bàn về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trong Quy hoạch tỉnh, Sở TN&MT tỉnh cho biết: Giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận sẽ phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 gồm đất nông nghiệp 287.049 ha (85,55%), đất phi nông nghiệp 43.681ha (13,02%) và đất chưa sử dụng 4.804ha (1,43%).

Trên cơ sở đó, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng cả phương án phân bổ diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 8.240ha, diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 185ha, đưa diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 4.191ha.

Để đây mạnh việc triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Bộ TN&MT vừa có Công văn số 2581 gửi UBND các địa phương về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay. Trong đó, có việc khẩn trương triển khai, hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 và tại Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28/3/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9 và đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho các địa phương tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022.

Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị các địa phương công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch, bao gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan; đảm bảo tỉnh đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ giữa quy hoạch sử dụng đất quốc gia với quy hoạch tỉnh, giữa quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; giữa kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông tin Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030: Cần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO