--Quảng cáo---

Thanh, kiểm tra đất nông, lâm trường

Đất đai - Thúy Nhi - 10:54 21/11/2019

(TN&MT) - Theo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 và Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014, thời gian qua, quản lý, sử dụng đất đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy vậy, còn những vướng mắc, nhất là về sắp xếp lại đất đai.

Kết quả về đo đạc, rà soát, cắm mốc ranh giới đất đai, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Về rà soát ranh giới, cắm mốc giới đã có 223 công ty và chi nhánh đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ rà soát ranh giới tại thực địa, cắm mốc. 40 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện, còn 22 công ty và chi nhánh chưa hoàn thành nhiệm vụ rà soát ranh giới, cắm mốc giới.

 Đã có 234 công ty và chi nhánh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính. 43 tỉnh, thành phố đã hoàn thành thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính cho 211 công ty và chi nhánh, hoàn thành (được nghiệm thu) 1.255.163 ha/1.433.811 ha (đạt 87,54%).

Phê duyệt phương án sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp còn chậm.

 Bên cạnh đó, 117 công ty và chi nhánh đã được phê duyệt phương án sử dụng đất sau khi rà soát  889.867 ha (đạt  47%), 19 tỉnh đã phê duyệt cho hơn 75% số công ty và chi nhánh. 57 công ty và chi nhánh tại 20 tỉnh đã được cấp 2.611 Giấy chứng nhận (đạt 23,27%) cấp lần đầu và cấp đổi cho một phần diện tích với diện tích 358.626 ha theo số liệu sau rà soát; còn lại 27,54% số Giấy dự kiến cần cấp.

Bên cạnh những mặt tích cực còn một số hạn chế như: Diện tích đất, tài sản trên đất các công ty bàn giao về địa phương còn ít (khoảng 91.419 ha/462.980 ha) do tài sản trên đất chưa được giải quyết rành mạch; công tác quản lý đất đai còn phức tạp, còn hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm đất đai.

Lập phương án quy hoạch sử dụng đất của các Công ty nông lâm nghiệp khi trả về địa phương.

Việc hoàn thiện lại hồ sơ, thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai mất nhiều thời gian. Việc phê duyệt phương án sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp còn chậm, gây khó khăn cho các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm để thế chấp vay vốn ngân hàng.

Đa phần các địa phương chưa ra quyết định thu hồi, chưa dứt điểm phần giữ lại hay bàn giao (chủ yếu vẫn là trên phương án) và chưa có phương án sử dụng cụ thể (hầu hết đều dự kiến tạm giao cho UBND cấp xã quản lý) hoặc địa phương đã có quyết định phê duyệt phần các công ty giữ lại nhưng chưa thu hồi phần bàn giao về địa phương hay đã thu hồi nhưng các công ty vẫn phải miễn cưỡng quản lý phần diện tích này.

Trước khi sắp xếp, các công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng: 2.229.601 ha, gồm: đất nông nghiệp 2.192.787 ha, đất phi nông nghiệp 36.813 ha. Theo phương án tổng thể được duyệt sau sắp xếp, các công ty tiếp tục quản lý, sử dụng: 1.858.040 ha, gồm: đất nông nghiệp 1.836.857 ha, đất phi nông nghiệp 21.183 ha; giao về địa phương: 371.561 ha gồm: đất nông nghiệp 355.931 ha, đất phi nông nghiệp 15.630 ha.

Trong diện tích đất đã giao và tiếp tục giao về địa phương cơ bản tuân thủ quy định của Nghị định 118/2014/NĐ-CP, bao gồm các diện tích đất không có nhu cầu sử dụng, cho thuê, cho mượn, tranh chấp, lấn chiếm, khoán trắng, trong đó 1.411/1.715 ha đất cho thuê, cho mượn; 97.648/141.113 ha đất bị lấn chiếm; 17.607/25.970 ha đất tranh chấp; 10.204/10.886 ha đất cấp trùng; 12.758/40.636 ha đất liên doanh liên kết và 75.852 ha/557.494 ha đất giao khoán.

Đặc biệt, kinh phí thực hiện rà soát, đo đạc để xây dựng phương án sử dụng đất bàn giao về địa phương rất khó khăn, trong khi phần diện tích này đa phần nằm ở các tỉnh nghèo, không tự chủ về ngân sách nên khó có thể bố trí kinh phí thực hiện…

Để giải quyết vấn đề này, Ban Chỉ đạo đã đề ra một trong những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới là tăng cường thanh, kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là về quản lý sử dụng đất, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; lập phương án quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp khi trả về địa phương.

Theo Đất đai
Copy Link

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO