--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường bộ

Đất đai - Thanh Tâm - 21:05 08/07/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 9723/UBND-CN về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường bộ.

Theo đó giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp: Khẩn trương rà soát, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, ban hành quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị (theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình) trên địa bàn quản lý; trường hợp các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt thì xây dựng kế hoạch tổ chức lập, lập điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Việc lập, lập điều chỉnh quy hoạch (điều chỉnh tổng thể hoặc điều chỉnh cục bộ) yêu cầu đảm bảo tính khoa học, có tầm nhìn xa, đồng bộ và thống nhất giữa các quy hoạch (quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất...).

Trong quá trình nghiên cứu, lập các đồ án quy hoạch, đối với quỹ đất hai bên đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trong các đồ án quy hoạch yêu cầu: Không quy 2 hoạch các công trình kiến trúc trải dài theo các trục đường; các công trình dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nhà ở... cần phải quy hoạch thành các khu, tụ điểm với khoảng cách phù hợp và bố trí thành nhiều lớp sâu vào phía trong so với mặt đường; nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và cần bố trí đất dự phòng mở rộng đường chính, xây dựng đường gom; bố trí các công trình điểm nhấn, cảnh quan tại các nút giao thông; đối với các đoạn đường cửa ngõ các đô thị phải có thiết kế đô thị, định hướng rõ hình khối, hình thức kiến trúc, màu sắc các công trình..., đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa với thiên nhiên, môi trường, cảnh quan trong khu vực và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ

Khẩn trương tổ chức thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Rà soát, thực hiện lập thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đối với các đoạn đường cửa ngõ đô thị theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TTBXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị, sửa đổi tại Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng, trong đó yêu cầu định hướng rõ hình khối, hình thức kiến trúc, màu sắc các công trình, đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa với thiên nhiên, môi trường, cảnh quan trong khu vực.

Thực hiện nghiêm trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo thẩm quyền, lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng trước khi phê duyệt theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và khoản 7 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Thanh Hóa tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường bộ

Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm về đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng. Trường hợp người đứng đầu cơ quan tổ chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý thì chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Xây dựng:  Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, ban hành quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị theo quy định hiện hành.

Khẩn trương tổ chức thực hiện lập các đề án khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh để quản lý, khai thác, như: Tuyến đường ven biển đoạn từ huyện Nga Sơn đến huyện Hoằng Hóa; tuyến đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; đường giao thông từ nút giao cao tốc tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống đi Khu du lịch Bến En; Đại lộ Bắc Sông Mã; đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47. 3.

Sở Giao thông vận tải: Khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án quản lý đối với các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh trong khi chưa có quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo quỹ đất dự phòng phát triển hai bên các tuyến đường, xác định các tuyến đường cần dự phòng mở rộng đường chính và xây dựng đường gom trên địa bàn tỉnh.  Hướng dẫn UBND cấp huyện xác định hành lang an toàn đường bộ, thủ tục đấu nối trên các tuyến đường bộ; tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 01/2021/UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng công trình trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ theo quy định.

Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham gia ý kiến các quy hoạch xây dựng dọc theo các tuyến đường bộ trên địa bàn về hành lang an toàn đường bộ, đấu nối.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các đơn vị thực hiện công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư (theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư).  Khẩn trương rà soát, tham mưu báo cáo UBND tỉnh: Hủy bỏ quyết định chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư đối các dự án đã hết thời gian hoàn thành thủ tục hồ sơ, nhưng chưa hoàn thành do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư; xem xét tạm dừng các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai, chờ sau khi lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, nếu không phù hợp phải điều chỉnh dự án mới cho tiếp tục triển khai thực hiện; cương quyết thu hồi các dự án và xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Ngân sách và các quy định khác của pháp luật;

Không tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư để thực hiện các dự án đối với quỹ đất chưa có quy hoạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các tiêu chí cụ thể để thu hút các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; Tăng cường, nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong công tác thẩm định, đảm bảo lựa chọn được các nhà đầu tư thực sự có năng lực, kinh nghiệm để đầu tư thực hiện các dự án theo tiêu chí đề ra.

Đối với các tuyến đường lớn, tuyến đường cửa ngõ các thành phố, thị xã, đô thị huyện lỵ, các vị trí thuận lợi, có khả năng sinh lợi cao,... trong quá trình tham mưu, cần xác định lựa chọn dự án có quy mô lớn, thiết kế kiến trúc đẹp, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và tạo cảnh quan đẹp, điểm nhấn cho khu vực xung quanh làm căn cứ, cơ sở tham mưu việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường:  Không tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đối với quỹ đất chưa có quy hoạch theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện nghiêm quy định các trường hợp phải đấu giá đất để giao đất, cho thuê đất;  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu báo cáo UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể đối với các quỹ đất thực hiện đấu giá để giao đất, cho thuê đất.

Sở Tài chính: Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia công tác quy hoạch (theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định) việc bố trí nguồn vốn, kinh phí để thực hiện các đồ án quy hoạch theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO