Thanh Hóa: Phê duyệt Dự án hiện đại hóa Lâm nghiệp và Tăng cường chống chịu vùng ven biển

Thu Thủy| 20/03/2021 23:55

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt dự án thành phần thuộc Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” trong năm 2021.

Các hoạt động chính của dự án thành phần thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm 3 hợp phần.

Hợp phần Phát triển và phục hồi rừng ven biển: Phối hợp với đơn vị tư vấn lập và kiểm chứng bản đồ cấp xã phục vụ công tác trồng và quản lý rừng phòng hộ ven biển; Điều tra lập địa (Điều tra xác định loại đất, thành phần cơ giới, dinh dưỡng trong đất, thủy triều, sóng,... phục vụ thiết kế thi công trồng rừng và hỗ trợ thiết kế các giải pháp công trình (kè mềm, kè cứng) phục vụ trồng rừng.

Thanh Hóa sẽ thực hiện trồng mới 86 ha rừng ngập mặn trong năm 2021

Đầu tư thiết lập mô hình rừng bền vững có sự tham gia của cộng đồng. Trồng mới rừng ven biển, phục hồi 83 ha rừng ngập mặn kém chất lượng. Trồng mới rừng ngập mặn: 86 ha, trồng cây phân tán: 40.000 cây. Tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ, triển khai thực hiện các công trình bảo vệ rừng.

Hợp phần tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển qua các gói đầu tư tạo ra những lợi ích ven biển. Sử dụng công nghệ và cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất theo yêu cầu. Cuối cùng là hợp phần Quản lý, giám sát và đánh giá dự án, thực hiện gói thầu an toàn xã hội và môi trường. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, truyền thông, quản lý dự án.

Tổng kinh phí kế hoạch hoạt động năm 2021 là 18.638 triệu đồng. Trong đó vốn ODA: 13.138 triệu đồng, vốn đối ứng: 5.500 triệu đồng

Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước và các nội dung hiệp định tài trợ được ký kết; chỉ đạo Ban quản lý dự án FMCR Thanh Hóa lập thiết kế, dự toán chi tiết, trình duyệt theo quy định để tổ chức thực hiện; đảm bảo không chồng lấn với các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung hoạt động của dự án; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ thời gian và quy định của dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Phê duyệt Dự án hiện đại hóa Lâm nghiệp và Tăng cường chống chịu vùng ven biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO