Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai

Thu Thủy| 09/01/2020 08:59

(TN&MT) - Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm qua cơ bản đi vào nền nếp, việc sử dụng đất ngày càng đạt hiệu quả, công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai có chuyển biến tích cực. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trình UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2019 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. Tham mưu báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh có Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2024; xây dựng phương án quy hoạch phân bổ và khoanh vùng đất đai theo chức năng và loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, vùng liên huyện trong quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030. Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 220 dự án, tổng diện tích 1.012,19 ha.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng đạt hiệu quả cao

Triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; kế hoạch đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh năm 2019. Đến nay, hoàn thành xây dựng lưới địa chính 94 điểm thuộc các huyện: Hà Trung, Tĩnh Gia, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc; hoàn thành công tác đo vẽ lập bản đồ theo hiện trạng sử dụng đất tại 14 xã, thị trấn thuộc các huyện: Hà Trung, Tĩnh Gia, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Ngọc Lặc. Chỉ đạo các đơn vị tư vấn hoàn thành công tác cắm mốc ranh giới, đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất cho các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đôn đốc, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác cấp GCNQSD đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, kết quả: Đối với hộ gia đình cá nhân đã cấp 649.288,25 ha/684.157,24 ha (đạt 94,90%), với số giấy đã cấp là 2.305.176 giấy/2.373.129 giấy (đạt 97,14%). Đối với các tổ chức đã cấp 184.327,49 ha/201.545,97 ha (đạt 91,46%), với số giấy đã cấp 13.284 giấy/13.998 giấy (đạt 94,78%).

Triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo bàn giao đất kịp thời cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt tại các dự án trọng điểm như: Dự án đường ven biển; Dự án đường giao thông từ trung tâm thành phố đi đường nối Nghi Sơn – Cảng hàng không Thọ Xuân; Dự án đường cao tốc Bắc – Nam; Dự án Khu đô thị sinh thái ven biển; Dự án Tiêu úng vùng III và các dự án trọng điểm thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn.

Đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tài chính về đất đai: Trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 799 dự án, diện tích 677,91 ha, tổng số tiền dự kiến thu 6.350 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/11/2019, có 559 dự án/799 dự án đã đấu giá (đạt 69,96%), tổng diện tích 209,55 ha/677,91 ha (đạt 30,91%), tổng số tiền sử dụng đất thu được 5.779 tỷ đồng/6.350 tỷ đồng (đạt 91%). Thẩm định phương án giá đất cụ thể 50 dự án (31,31 ha), tổng số tiền 3.437 tỷ đồng; thẩm định và thông báo nộp tiền bảo vệ đất lúa 198 dự án, diện tích 194,7 ha, số tiền 47,7 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường đến các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai. Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật về đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai Kế hoạch đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp GCNQSD đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO