--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Hỗ trợ xi măng cho 77 xã xây dựng kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước khu dân cư

Xã hội - Thu Thủy - 16:50 27/08/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho 77 xã thuộc 22 huyện, thị xã, thành phố. Với tổng mức kinh phí 9.582 triệu đồng.

Các dự án sử dụng xi măng hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho 77 xã, cụ thể:

Đầu tư xây dựng rãnh thoát nước khu dân cư, Chợ nông thôn; Đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, rãnh thoát nước và Nhà văn hóa thôn; Xây mương thoát nước, đường giao thông, chỉnh trang khu dân cư tại các thôn Đan Nê 1,2; Tân Lộc 1,2; Tu Mục 1,2, Xuân Thái thuộc xã Yên Thọ; Xây dựng bồn hoa, rãnh thoát nước các tuyến đường thôn Duyên Thượng 1,2; Vực Phác, Bái Thủy, xã Định Liên; Đường giao thông nông thôn Thành Đông; rãnh thoát nước thôn Thành Sơn; Rãnh thoát nước và sân nhà văn hóa thôn Thành Tây; đường giao thông nông thôn thôn Thành Ninh; đường giao thông nông thôn thôn Thành Phú.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt hỗ trợ xi măng cho 77 xã xây dựng kênh mương nội đồng…

Tu bổ đường giao thông; kênh nước thải; khuôn viên nhà văn hóa các thôn xã An Nông; Nâng cấp Nhà văn hóa cho 3 thôn: Xuân Giai, Thổ Phụ, Phố Mới; Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông và hệ thống tiêu thoát nước khu dân cho 6 thôn: Tây Giai, Thổ Phụ, Phố Mới, Phú Lĩnh, Xuân Giai, Phương Giai, xã Vĩnh Tiến; Xây dựng kênh mương; sữa chữa trạm bơm, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước khu dân cư xã Hoằng Đạt; Mở rộng mương thoát nước dân sinh và làm mới lề đường giao thông xã Quảng Bình...

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có xã được hỗ trợ xi măng chỉ đạo các xã tổ chức huy động các nguồn lực cùng với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh để phấn đấu hoàn thành các dự án theo danh mục đã được duyệt. Chỉ đạo các xã ký kết hợp đồng mua xi măng, giao nhận và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán tiền mua xi măng với các đơn vị cung ứng theo mức giá bán xi măng mà các đơn vị cung ứng đã cam kết và theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các ngành, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, sử dụng xi măng được hỗ trợ.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO