Thanh Hóa: Dừng tổ chức Liên hoan tuyên truyền, chào mừng bầu cử

Thu Thủy| 12/05/2021 17:26

(TN&MT) - Sau khi xem xét tình hình thực tế, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có Công văn số 6198/UBND-VX về việc dừng tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động, chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Tờ trình số 1614/TTr-SVHTTDL ngày 07/5/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi xem xét và căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến chỉ đạo dừng việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Trung tâm Văn hóa tỉnh (đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được giao tổ chức vào 02 ngày, từ ngày 20/5 đến ngày 21/5/2021.

Thanh Hóa sẽ dừng tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa tỉnh cung cấp các tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Liên hoan nêu trên cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, để tuyên truyền tăng cường trên báo, đài, hệ thống truyền thanh ở cơ sở và các điểm bầu cử; các xe tuyên truyền lưu động đã được chuẩn bị, tuyên truyền lưu động trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố mình, không tập trung về tỉnh.

Hoạt động tuyên truyền phải đạt được các mục tiêu về phòng, chống dịch vì sức khỏe của Nhân dân, của cộng đồng và ổn định xã hội; Phòng, chống dịch để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; Phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phòng, chống dịch để thực hiện mục tiêu kép, hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Dừng tổ chức Liên hoan tuyên truyền, chào mừng bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO