--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai

Đất đai - Thu Thủy - 18:38 22/10/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh.

Mục đích kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá đúng thực trạng sử dụng đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất là nền tảng làm căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp giai đoạn 2021 – 2030 để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ giao, chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát, phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn cấp xã, cấp huyện và toàn thể theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện công tác kiểm kê đất đai

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện về kiểm kê đất đai đến ngày 30/9/2019. Làm rõ những khó khăn, vướng mắc và định hướng các biện pháp thực hiện quyết liệt công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong thời gian tới, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh trước ngày 20/10/2019.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định dự toán chi tiết công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 13, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định.

Theo Tự viết
Copy Link
  • Thống nhất khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai
    Đất đai - Trường Giang - 13:50 03/10/2019
    Dự thảo Nghị định quy định gồm 5 Chương, 33 Điều. Trong đó, bên cạnh những quy định chung, dự thảo quy định cụ thể về xây dựng hệ thống thông tin đất đai; quản lý vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai; trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nội dung này.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO