Đất đai

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất TP. Cần Thơ

Thúy Nhi 10/04/2024 - 18:32

Ngày 10/4, tại trụ sở Bộ TN&MT, Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025) của TP. Cần Thơ.

Tham dự cuộc họp ông Vũ Sỹ Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng là đại diện một số Bộ ngành liên quan và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

Về phía UBND TP. Cần Thơ có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ, ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở TN&MT và đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh.

sequence-03.00_17_31_14.still005.jpg
Quang cảnh buổi họp Hội đồng

Tại buổi họp, đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025) của TP. Cần Thơ, sau đó, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (thường trực Hội đồng) đã trình bày Báo cáo thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh.

Theo ông Đào Đức Mẫn, Trưởng phòng Quy hoạch đất đai (Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất), hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm của TP. Cần Thơ đã đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đến nay, Cục đã nhận được 11 ý kiến Ủy viên Hội đồng thẩm định, gồm các Bộ, ngành và Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ TN&MT).

Theo ông Mẫn, UBND TP. Cần Thơ đã xác định chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của tỉnh phù hợp với cấp quốc gia phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; riêng chỉ tiêu sử dụng đất an ninh cần rà soát, cập nhật theo chỉ tiêu đã được điều chỉnh tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ…

Về các giải pháp thực hiện kế hoạch, Báo cáo thuyết minh của tỉnh đã đưa ra 4 nhóm giải pháp chính, gồm: bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất và các giải pháp khác.

Tuy nhiên, theo ông Mẫn, các giải pháp cần được cụ thể hơn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhất là giải pháp về nguồn lực, giải quyết đời sống, việc làm cho hộ gia đình bị thu hồi đất, đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước, đặc biệt là nhóm giải pháp về ứng phó với BĐKH.

Ngoài ra, cần cụ thể hóa các giải pháp nêu tại Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quốc gia; Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh TP. Cần Thơ và báo cáo thẩm tra kế hoạch của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, đồng thời tập trung góp ý nhằm hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm của TP. Cần Thơ có chỉnh sửa, bổ sung về việc rà soát các quy hoạch ngành, quốc gia; cụ thể hóa các giải pháp thực hiện kế hoạch; rà soát giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý bằng Văn bản của các Bộ, ngành về hồ sơ kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Kết luận tại cuộc họp, ông Vũ Sỹ Kiên - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị UBND TP. Cần Thơ, chỉ đạo Sở TN&MT, đơn vị tự vấn và các đơn vị có liên quan rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo đúng Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023. Đặc biệt phải bám sát vào các công trình thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch Hội đồng yêu cầu TP. Cần Thơ cần khẩn trương rà soát tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến tham gia bằng văn bản của các Bộ, ngành và ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của tỉnh theo quy định của pháp luật gửi Bộ TN&MT trình Chính phủ xét duyệt.

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt cho UBND TP. Cần Thơ, Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực TP. Cần Thơ bày tỏ sự cảm ơn và xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý của Hội đồng và khẳng định tỉnh sẽ tiếp thu chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của các thành viên hội đồng.

Phó Chủ tịch chia sẻ, TP. Cần Thơ mặc dù là thành phố loại I song về phát triển cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, nông nghiệp chiếm 79% toàn diện tích, đất phi nông nghiệp chiếm 21%. Trong định hướng thời gian tới TP. Cần Thơ xác định sẽ phát triển công nghiệp và thương mại vì vậy việc Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025) của TP. Cần Thơ được thông qua sẽ tạo đà cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội theo đúng định hướng.

Trước các góp ý của các thành viên hội đồng Phó Chủ tịch thường trực Dương Tấn Hiển cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở TN&MT, đơn vị tư vấn rà soát, tiếp thu, giải trình hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất gửi Bộ TN&MT trình Chính phủ theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm định kế hoạch sử dụng đất TP. Cần Thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO