--Quảng cáo---

Thái Nguyên: Quyết liệt quản lý thu ngân sách Nhà nước từ đất đai

Đất đai - Xuân Vũ - 13:38 06/09/2020

(TN&MT) - Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung cũng như việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu sử dụng đất những tháng cuối năm đang hết sức khó khăn.

TP Thái Nguyên phát huy nguồn lực đất đai, phát triển kết cấu hạ tâng hiện đại.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản 3288/UBND-KT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước:

UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tỉnh Thái Nguyên đang rà soát, quản lý các nguồn thu ngân sách từ đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất rà soát, báo cáo quỹ đất đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất; Trủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị có liên bên quan xác định, thẩm định giá đất để tập trung đấy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án, đấu giá cấp quyền sử dụng đất, thu tiền thuê đất kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn phải nộp, đôn đốc thu nộp kịp thời.

Sở Tài chính phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra quỹ đất công, đất đã đủ điều kiện đấu giá để kiến nghị, hướng dẫn UBND các huyện thành, thị thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ đẩu giá tài sản thực hiện nghiêm túc đúng quy trình tổ chức đấu giá theo quy định. 

Tỉnh Thái Nguyên giao UBND các huyện, thành, thị xã rà soát danh mục đầu tư công năm 2020 có thu tiền sử dụng đất, bố trí vốn cho các dự án tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất; tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư.

Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện nhanh chóng, thuận lợi; đồng thời rà soát số trường hợp nợ đọng tiền thuế đất từ những năm trước; rà soát các quỹ đất dôi dư, quỹ đất phù hợp với quy hoạch dân cư để hướng dẫn người dân hợp pháp hóa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Kịp thời luân chuyển hồ sơ liên quan đến nguồn thu tiền sử dụng đất để xác định thông tin, quản lý nguồn thu ngân sách Nhà nước.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO