Tây Ninh: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

22/09/2018 12:26

(TN&MT) - Thực hiện Công văn số 4771 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Công văn số 2288 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tay Ninh
Đoàn viên thanh niên Sở TN&MT Tây Ninh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường

Theo đó, để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; sơ kết đánh giá và đề xuất các giải pháp thiết thực để triển khai Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; tiến hành các hoạt động xử lý chất thải nhựa và nilon; phát động các phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng thu gom, thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;

Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo, đài tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường (BVMT), các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; trong đó, tập trung vào nội dung xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng; vận động nhân dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân tham gia BVMT; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề BVMT tại nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động BVMT.

Ngoài ra, tập trung giải quyết các vấn đề môi trường lớn, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; phối hợp với các nhà sản xuất tổ chức ngày hội tái chế với mục đích thu gom, thu hồi các sản phẩm thải bỏ, đặc biệt là các chất thải điện tử như pin thải, bóng đèn huỳnh quang thải, tránh thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt nông thôn; rà soát, tổng hợp báo cáo về các mô hình, công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã triển khai và lựa chọn, giới thiệu 01 công trình xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn phù hợp, hiệu quả nhất với thực tế địa phương, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2018 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đánh giá, giới thiệu và phổ biến nhân rộng như một hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên. UBND tỉnh Tây Ninh cũng giao UBND huyện Bến Cầu chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Tây Ninh và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ mít tinh Phát động cấp tỉnh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 tại huyện Bến Cầu. Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 về UBND tỉnh Tây Ninh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/9/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ninh: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO