--Quảng cáo---

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai

Ngành TN&MT - Trung Nguyên - 17:50 28/07/2022

(TN&MT) - Ngày 28/7, Tổng cục Quản lý Đất đai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ TN&MT, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; Ban lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai và cán bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

anh-3(2).jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu tại Hội nghị

Đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất

Báo cáo tại Hội nghị, ông Mai Văn Phấn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục đã khắc phục những khó khăn, triển khai có hiệu quả Chương trình công tác của Chính phủ và của Bộ. Đặc biệt, trong xây dựng chính sách, pháp luật, Tổng cục đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương để hoàn thiện và trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật hiện đã được đăng tải lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT. Theo kế hoạch dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ hoàn thiện và trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Song song với dự án Luật Đất đai sửa đổi, Tổng cục đã tiếp tục rà soát, tổng hợp các nội dung khó khăn, vướng mắc và xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Tổng cục cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở này, chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai, hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; trình Chính phủ xem xét ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội.

anh-1(2).jpg
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến phát biểu tại hội nghị

Kịp thời chấn chỉnh, kiểm soát tình trạng sốt đất

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đất tại các địa phương cũng được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, kiểm soát tình trạng sốt đất góp phần phát triển kinh tế và trật tự xã hội... Đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 78% tổng diện tích tự nhiên (các loại tỷ lệ bản đồ); tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 97,4% tổng diện tích các loại đất cần cấp. Đối với việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh”, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc 34 tỉnh có nhiệm vụ phải thực hiện khẩn trương xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo đúng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo các địa phương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục đã tiếp nhận và đã xử lý 104 kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Hoàn thành trả lời 61 kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và 178 kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, chiếm 37% câu hỏi được gửi đến trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

img_8754.jpg
Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính góp ý tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc của Tổng cục hết sức nặng nề, vừa triển khai các nhiệm vụ trọng yếu về hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, vừa đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên.

Tập trung hoàn thành các nội dung sửa đổi Luật Đất đai

Về định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2022, Tổng cục sẽ tiếp tục hoàn thành các nội dung sửa đổi Luật Đất đai, trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2022; trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trình Bộ trưởng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Trong công tác chuyên môn, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục thực hiện thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 – 2025 cho các tỉnh/thành phố theo quy định. Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tổ chức thực hiện việc áp dụng khung giá đất, việc xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất; tổng hợp báo cáo định kỳ về công tác định giá đất tại các địa phương. Tổ chức thẩm tra Khung chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Tổng cục cũng sẽ tổ chức chỉ đạo công tác thống kê đất đai năm 2021 định kỳ theo quy định và thực hiện công tác kiểm kê đất đai theo chuyên đề; duy trì và tăng cường công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng các vi phạm về lĩnh vực đất đai; nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí và dư luận quan tâm… Triển khai thực hiện đề án giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong bối cảnh cơ cấu lại tổ chức bộ máy, Tổng cục sẽ tiến hành rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo hướng dẫn của Bộ. Chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án, dự án nhiệm vụ được giao.

anh-2(2).jpg
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đánh giá cao Tổng cục trong thời gian qua đã nỗ lực để đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong điều kiện khó khăn bộn bề, kết quả này đã cho thấy sự điều hành quyết tâm, quyết liệt, tập trung, đoàn kết thống nhất của tập thể lãnh đạo và cán bộ Tổng cục, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung 6 tháng đầu năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các sản phẩm của công tác xây dựng chính sách pháp luật đã thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đưa nguồn lực đất đai phát triển, tạo được sự đồng thuận, ghi nhận, đánh giá cao của xã hội.

Thứ trưởng nhấn mạnh, yêu cầu của Chính phủ hiện nay là phải rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai theo các quy định của pháp luật; giải quyết các vướng mắc trong thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Bên cạnh đó, hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và năm 2025 theo đúng mục tiêu của Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương.

Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục tiếp tục triển khai công tác hoàn thiện văn bản chính sách pháp luật, những đồng thời phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đôn đốc các địa phương nghiêm túc báo cáo theo quy định, đặc biệt trong triển khai lập các dự án cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, các nội dung thanh tra, kiểm tra, thống kê, kiểm kê đất đai, lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm... Bên cạnh đó, chủ động tham mưu, có văn bản đề xuất lãnh đạo Bộ làm việc với một số địa phương để xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO