Tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai

Thúy Nhi| 20/12/2022 11:26

Bộ TN&MT vừa có Văn bản 7337/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo Bộ TN&MT, thực hiện pháp luật đất đai, thời gian qua hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai của các địa phương đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc kiểm soát tốt tài nguyên đất thông qua hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công tốt nhất cho người dân và từng bước đưa các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa.

Tuy nhiên, qua tổng kết hoạt động, hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai còn một số tồn tại, bất cập ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả như: Nguồn nhân lực của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai còn rất thiếu về số lượng và nhiều cán bộ chuyên môn còn yếu năng lực, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; Hồ sơ địa chính qua các thời kỳ, hồ sơ đất đai bị quản lý phân tán chưa tập trung, nhiều nơi không được bố trí kho lưu trữ hồ sơ đất đai.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không giao cho Văn phòng đăng ký đất đai chủ trì hay tham gia, phối hợp dẫn đến khó khăn, chậm trễ trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng và việc khai thác sử dụng sau khi hoàn thành; Trang thiết bị chuyên dụng vừa thiếu vừa lạc hậu, có nơi không được trang bị máy móc đo đạc dẫn đến việc thực hiện thủ tục còn phức tạp, phiền hà, kéo dài thời gian;

Ngoài ra, cơ chế tài chính cho hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai còn bất cập ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động và khó khăn trong triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được giao.

Để thực hiện nhiệm vụ “Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai. Có cơ chế đầu tư, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, công chức ngành quản lý đất đai; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại” theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao", Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo một số nội dung như: Tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng tiến độ làm cơ sở cho việc cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất.

Đồng thời, quan tâm, chỉ đạo việc xây dựng cơ chế tài chính và xây dựng giá cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; Tăng cường năng lực thông qua việc bố trí trụ sở, đầu tư các cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.

Đặc biệt, quan tâm bố trí đủ nhân lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; Có cơ chế đầu tư, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai.

Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND 03 tỉnh: Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện giải quyết các thủ tục, hồ sơ về đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO