--Quảng cáo---
  • Sửa đổi Luạt Đất đai 2013

Sửa đổi Luật Đất đai 2013 để tạo cơ hội cho tích tụ, tập trung đất đai góp phần giảm nghèo bền vững
Xã hội - TS. Nguyễn Đình Bồng - Phó chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam - 10:35 13/10/2022
Sử dụng đất nhỏ lẻ, phân tán, hiệu quả thấp không phù hợp với sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn giai đoạn hiện nay, do đó việc tích tụ, tập trung đất đai để đầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tập trung, hiện đại và hiệu quả là tất yếu.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO