Sơn La: Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đô thị đạt trên 90%

Nguyễn Nga| 20/01/2022 17:07

(TN&MT) - Tới hết năm 2021, tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La được thu gom đạt trên 90%; tỷ lệ xử lý đạt 96,74%. Toàn tỉnh có 13 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt được phê duyệt quy hoạch đang hoạt động ổn định.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Sơn La, năm 2021, Sơn La đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 1/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển theo quy định và được xử lý triệt để bằng các công trình, cơ sở xử lý rác thải đã được đầu tư.

Nhiều huyện, thành phố có kết quả thu gom, xử lý rác thải đô thị đạt 100% như Thành phố, Thuận Châu, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên...

Hạn chế tình trạng đổ, xả chất thải không đúng nơi quy định, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo bước chuyển biến căn bản trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị được nâng cao.

Tại các huyện, thành phố đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho người dân qua các cuộc họp cộng đồng, họp thôn bản, tổ dân phố. Thông báo, niêm yết công khai tại các điểm dân cư, tổ dân phố quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường nói chung, trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng. Vận động cộng đồng dân cư thay đổi thói quen thải bỏ các sản phẩm sinh hoạt, góp phần giữ gìn mỹ quan, không gian sống tại các vùng đô thị và khu vực nông thôn.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo đã chú trọng giảng dạy nội dung phân loại rác thải, xử lý chất thải rắn; lồng ghép các nội dung về bảo vệ môi trường trong các hoạt động sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, trong phong trào xây dựng trường học “Xanh - Sạnh - Đẹp”; giáo dục học sinh có thói quen bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn trong cuộc sống hàng ngày; tổ chức các hoạt động ngoại khóa về chủ đề “Bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn”…

Triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2021, Sở TN&MT đã thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 18 cơ sở, trong đó, có nội dung về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Qua kiểm tra, cơ bản các cơ sở đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đối với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Cùng với đó, Sở Xây dựng, Sở TN&MT đã phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. Đến nay, chưa phát hiện tội phạm về môi trường trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và tội phạm trong việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ xử lý chất thải lạc hậu vào tỉnh.

Tỉnh Sơn La đang giao Sở TN&MT xây dựng Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2022.

Việc quan trắc chất lượng môi trường tại các bãi chôn lấp chất thải rắn được thực hiện với 2 đợt quan trắc môi trường không khí tại các bãi chôn lấp; 3 điểm quan trắc môi trường đất với 3 bãi chôn lấp chất thải rắn đã đóng cửa. Theo kết quả quan trắc, chất lượng môi trường không khí và môi trường đất tại các bãi rác diễn biến ổn định.

Trong công tác thu hút đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn, Sở Xây dựng đã hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu xử lý chất thải rắn Mường Sang, huyện Mộc Châu, từ mục tiêu xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp sang xử lý bằng phương pháp đốt rác tạo nhiệt năng phát điện. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý môi trường thành phố Sơn La và Nhà máy xử lý môi trường huyện Mộc Châu.

Việc rà soát quy hoạch các bãi chôn lấp và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cũng được Sở Xây dựng thường xuyên triển khai, làm cơ sở đề xuất lộ trình để chấm dứt việc đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô cấp xã, khuyến khích việc đầu tư các cơ sở xử lý quy mô liên xã, liên huyện phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt năm 2022, tỉnh Sơn La đang giao Sở TN&MT xây dựng Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức thí điểm phân loại, tận dụng, xử lý rác thải hữu cơ sinh hoạt trồng rau tại một số hộ gia đình, điểm dân cư làm cơ sở nghiên cứu, nhân rộng mô hình xử lý rác thải ngay tại nơi phát sinh. Chủ động, tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng và môi trường nói chung. Lồng ghép nhiệm vụ với các chương trình, đề tài, sáng kiến làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đô thị đạt trên 90%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO