--Quảng cáo---

Sơn La: Phê duyệt 3 nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực nước, môi trường

Môi trường - Nguyễn Nga - 15:37 28/05/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành 3 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, đề cương dự toán nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh; Xây dựng báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh giai đoạn 2016-2020; Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông suối chính trên địa bàn tỉnh và lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.

Ảnh minh họa

Đánh giá ảnh hưởng của sinh vật ngoại lai đến các hệ sinh thái

Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 25/5/2020. Dự án được thực hiện tại 204 xã thuộc 12 huyện, thành phố.

Đối tượng điều tra đánh giá là các loài ngoại lai xâm hại đã biết: 19 loài có tên trong danh mục tại Phụ lục I Thông tư 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ TN&MT; Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại: 61 loài có tên trong danh mục tại Phụ lục II, Thông tư 35/2018/TT-BTNMT, ngày 28/12/2018 của Bộ TN&MT.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm điều tra hiện trạng, lập danh mục các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại có trong các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh. Đánh giá được ảnh hưởng của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại trên địa bàn tỉnh đến các hệ sinh thái và đời sống kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tại thời điểm điều tra. Dự báo được ảnh hưởng của các loài sinh vật ngoại lai đến hệ sinh thái và đời sống kinh tế xã hội trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030.

Từ đó, đề xuất triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể và có hiệu quả để kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại, giảm thiểu tác động tiêu cực của sinh vật ngoại lai đến môi trường sinh thái và đời sống kinh tế xã hội.

Kết quả của nhiệm vụ sẽ xây dựng 4 bản đồ, gồm 1 bản đồ về hiện trạng phân bố thực vật ngoại lai xâm hại, 1 bản đồ về hiện trạng phân bố động vật ngoại lai xâm hại, 1 bản đồ về hiện trạng phân bố vi sinh vật ngoại lai xâm hại, 1 bản đồ tổng thể về hiện trạng phân bố các loài ngoại lai xâm hại; 3 báo cáo chuyên đề về 3 nhóm sinh vật ngoại lai xâm hại và 1 báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Sơn La 2016-2020

Nhiệm vụ Xây dựng báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Sơn La 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định 1057/QĐ-UBND, do Sở TN&MT Sơn La chủ trì.

Phạm vi thực hiện nhiệm vụ, sẽ thu thập các số liệu tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường toàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường năm 2020; đánh giá chất lượng môi trường giữa các năm từ 2016 đến 2020 và giữa các kỳ báo cáo 2011-2015 với 2016-2020; đề xuất phương hướng giải pháp bảo vệ môi trường giai đoạn tiếp theo.

Việc thực hiện Dự án nhằm cung cấp các thông tin về hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường trên phạm vi toàn tỉnh; cảnh báo những vấn đề môi trường cấp bách, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và tác động của chúng tới sức khỏe con người, kinh tế - xã hội và môi trường tự nhiên của tỉnh; đánh giá hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020 và kiến nghị nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cung cấp tư liệu cho việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ xây dựng 19 báo cáo chuyên đề và 1 báo cáo hiện trạng môi trường; cùng các bản đồ chuyên đề về hiện trạng môi trường.

 

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông suối chính

Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông suối chính trên địa bàn tỉnh và lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn nước được phê duyệt tại Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 23/5/2020.

Dự án triển khai trên địa bàn tỉnh với 12 đơn vị hành chính, trong đó tập trung vào một số suối chính nội tỉnh chảy qua đô thị, khu đông dân cư, có nhiều hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Mục tiêu của nhiệm vụ là điều tra, đánh giá tình hình xả nước thải, biến động số lượng, tổng lượng nước thải của các đối tượng xả nước thải, các nguồn xả nước thải vào nguồn nước, các nguồn tiếp nhận nước thải. Đánh giá được hiện trạng xả nước thải của các nguồn thải. Thống kê được các nguồn nước bị ô nhiễm cạn kiệt, suy thoái do các hoạt động xả nước thải trên địa bàn. Đánh giá sơ bộ khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước. Từ đó, thành lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn nước. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực ảnh hưởng đến nguồn nước từ hoạt động xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020-2022.

Sản phẩm của nhiệm vụ gồm: Báo cáo thuyết minh kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các suối chính; 1 bộ bản đồ phân vùng khả năng tiếp nhận nước thải các suối chính tỷ lệ 1:100.000, 6 bộ bản đồ phân vùng khả năng tiếp nhận nước thải các suối chính trên địa bàn các huyện tỷ lệ 1:50.000; báo cáo thuyết minh kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; báo cáo tổng hợp nhiệm vụ…

  • Sơn La: Đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm ứng phó BĐKH
    Biến đổi khí hậu - Nguyễn Nga - 15:51 31/03/2020
    (TN&MT) - Tỉnh ủy Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 198-KH/TU, thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO