Sơn La: Nhiều mô hình hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Nguyễn Nga| 13/05/2022 12:35

(TN&MT) - Chiều 12/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh uỷ Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

3(1).jpg

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ký cam kết trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

2 nội dung đột phá để triển khai thực hiện

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

Để tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định 2 nội dung có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong toàn đảng bộ.

Đó là: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh triển khai, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến hành sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu nông sản phục vụ các cơ sở chế biến và xuất khẩu.

Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy đã căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, xác định từ 2 nội dung đột phá trở lên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn nội dung đột phá đăng ký với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy để triển khai thực hiện.

Xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chị thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo... Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao.

2(1).jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, 11/17 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy thực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn xây dựng 29 mô hình tiêu biểu. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng trên 579 mô hình trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Điển hình như mô hình ”Quỹ Chỉ thị 05” của Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai, đến hết năm 2021, đã huy động được 2,6 tỷ đồng; trong năm 2021, đã trích 1,42 tỷ đồng hỗ trợ 48 hộ nghèo, đảng viên nghèo về nhà ở; hỗ trợ 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường.

Mô hình “Ngày về cơ sở xây dựng Nông thôn mới” tại Đảng bộ huyện Mai Sơn đã huy động được hơn 80.000 ngày công tham gia xóa 151 nhà tạm, sửa chữa nâng cấp nhà ở cho hơn 500 hộ dân và giúp đỡ hàng ngàn hộ gia đình trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp; đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn.

Mô hình "Ngày thứ 7 với dân” của Đảng bộ xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã xoá được 33 nhà tạm; làm được 2.200 cột điện chiếu sáng làng bản; 15 sân vận động; 12/15 bản hoàn thành bê tông hóa nội bản và nhiều công trình cảnh quan phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, thu hút trên 38.000 lượt khách du lịch tới thăm quan, nghỉ dưỡng...

Nhân rộng các gương điển hình, cách làm hay

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Đông cho biết: Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Những tập thể, cá nhân đã được tỉnh tặng Bằng khen chính là những điển hình tiêu biểu nhất cần được thông tin, tuyên truyền sâu rộng để góp phần lan tỏa, nhân rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1(2).jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao; góp phần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hạn chế tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề dư luận quan tâm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị”- Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bí thư Nguyễn Hữu Đông, chúng ta cũng cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở một số cấp ủy có mặt còn hạn chế, chất lượng chưa cao. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm, hiệu quả chưa cao…

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, cốt lõi, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh việc học tập, làm theo và nêu gương, trên cơ sở một số công việc cụ thể đã lựa chọn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần học Bác, tập trung giải quyết có hiệu quả thiết thực, làm sao cho việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tránh hình thức, bệnh thành tích.

Phát hiện, tuyên truyền những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những nhân tố tích cực từ cơ sở, trong thực tiễn qua những việc làm cụ thể để biểu dương kịp thời. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng các gương điển hình, các mô hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên toàn tỉnh…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 32 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Nhiều mô hình hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO