--Quảng cáo---

Sơn La: Nâng cao hiệu quả thanh, kiểm tra lĩnh vực TN&MT

Tài nguyên - Nguyễn Nga - 19:47 27/09/2022

(TN&MT) - Từ đầu năm 2022 tới nay, Sở TN&MT Sơn La đã chủ trì triển khai 65 cuộc thanh, kiểm tra với 76 đơn vị, trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản. Song song công tác thanh, kiểm tra, Sở cũng quan tâm làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh, kiểm tra đồng bộ các lĩnh vực

Xác định công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, hàng năm, Sở TN&MT đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp, giúp cho công tác thanh, kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả cao.

a1(4).jpg

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng đối với Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (chủ dự án mở rộng quy mô trung tâm giống bò sữa Mộc Châu).

9 tháng đầu năm 2022, Sở đã triển khai 4 cuộc thanh tra với 8 đơn vị; 61 cuộc kiểm tra với 68 đơn vị. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với 24 đơn vị. Đã ban hành và tham mưu ban hành 40 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng.

Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh, kiểm tra gồm: Không báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm; Thực hiện không đúng một trong các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Khai thác không đúng trình tự, vượt công suất; Khai thác vượt ra ngoài ranh giới, chuyển đất nông nghiệp sang đất khác; Chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn công nghiệp thông thường; khai thác không đúng theo nội dung Giấy phép; đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải chưa đầy đủ các hạng mục công trình theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt…

Nhìn chung, trong năm 2022, công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực TN&MT đã được Sở TN&MT thực hiện đúng theo quy trình, quy định. Nội dung thanh tra, đối tượng, thời kỳ thanh tra và thời hạn cuộc thanh tra phù hợp với chương trình công tác thanh tra được Giám đốc Sở phê duyệt. Việc đánh giá trong kết luận thanh tra đảm bảo đầy đủ chứng cứ, căn cứ pháp luật.

Cùng với hoạt động thanh, kiểm tra, Sở đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Đồng thời, tập trung chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh, kiểm tra, yêu cầu các đơn vị được thanh, kiểm tra nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo, khắc phục các tồn tại và các hình thức xử lý tại các Kết luận thanh, kiểm tra.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thanh, kiểm tra lĩnh vực TN&MT vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do nhận thức của một số tổ chức còn hạn chế, mặc dù đã có kết luận thanh tra chỉ rõ các nội dung tồn tại, hạn chế nhưng vẫn cố tình không hiểu. Lĩnh vực đất đai có khối lượng công việc lớn, nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có nội dung chưa cụ thể, chưa đồng bộ gây khó khăn trong quá trình xử lý; nhiều nội dung phải dành thời gian nghiên cứu, xin ý kiến nhiều cơ quan, ban, ngành hoặc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

a2(3).jpg

Tổ công tác Sở TN&MT Sơn La kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của nhân dân về ô nhiễm môi trường tại huyện Mai Sơn.

Đẩy mạnh tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Song song với thanh, kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở trong 9 tháng đầu năm 2022 cũng đạt được những kết quả tích cực. Sở đã tiếp 12 lượt với 15 người được tiếp, 12 vụ việc. Tại các buổi tiếp công dân, cán bộ đã hướng dẫn, giải thích và trả lời trực tiếp cho công dân về các nội dung có liên quan.

Về kết quả tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tổng số đơn tiếp nhận trong 9 tháng là 105 đơn; số đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT tham mưu giải quyết là 4 đơn khiếu nại; số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở là 2 đơn; đơn có nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở TN&MT là 2 đơn; 4 đơn không đủ điều kiện xử lý. Số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết là 95 đơn, Sở TN&MT đã phúc đáp, trả lời, hướng dẫn người dân và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nhìn chung, Bộ phận Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tham mưu giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền đúng trình tự, thủ tục. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ, hạn chế các khiếu nại vượt cấp.

Theo đánh giá của Sở TN&MT Sơn La, hiện nay các khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai với các nội dung có liên quan đến vấn đề thu hồi đất, tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Một số quy định của pháp luật về đất đai còn bất cập, thiếu nhất quán, ổn định. Các quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thường xuyên thay đổi theo hướng mở, ngày càng tăng mức bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi. Do vậy, người bị thu hồi đất, giải tỏa trước khi có chính sách thay đổi thường nhận được giá trị bồi thường, hỗ trợ thấp hơn người bị giải tỏa sau. Dẫn đến sự so bì, bức xúc giữa các hộ dân và làm phát sinh khiếu kiện.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thanh, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tài nguyên, môi trường, thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục triển khai các cuộc thanh, kiểm tra theo chương trình kế hoạch và đột xuất. Không ngừng nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian thực hiện trong từng cuộc thanh, kiểm tra, tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh, kiểm tra đã kết thúc. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh, kiểm tra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; công khai kết luận thanh, kiểm tra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định và xử lý về thanh tra.

Tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Công khai, minh bạch trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các cơ chế, chính sách của UBND tỉnh, nhất là trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Chủ động kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách, báo cáo các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai, có kế hoạch cụ thể tập trung giải quyết từng vụ việc…

  • Sơn La: Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường trong phát triển thủy điện nhỏ
    Môi trường - Nguyễn Nga - 12:21 27/09/2022
    (TN&MT) - Là địa phương có tiềm năng về tài nguyên nước với 35 suối lớn, 2 sông lớn là sông Đà dài 280km với 32 phụ lưu và sông Mã dài 90km với 17 phụ lưu, những năm qua, Sơn La đã đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển thủy điện nhỏ, đem lại nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm cho nhân dân, góp phần đẩy nhanh quá trình xóa đói, giảm nghèo của tỉnh. Quá trình phát triển thủy điện được thực hiện nghiêm, đảm bảo gắn liền với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO