Sơn La kiên định mục tiêu phát triển xanh, bền vững

Nguyễn Nga (thực hiện)| 07/02/2023 16:08

(TN&MT) - Năm 2022, trong khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã nỗ lực đổi mới, có nhiều cách làm hay, hiệu quả, “về đích” với 27/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu xã hội, môi trường, chất lượng cuộc sống nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La về những đóng góp của ngành TN&MT vào thành công chung của tỉnh.

PV: 2022 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Xin bà cho biết những kết quả nổi bật trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trong năm qua?

Bà Lê Thị Thu Hằng: Năm 2022, dưới sự chỉ đạo điều hành sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, các huyện, thành phố, phát huy tinh thần “kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”, đoàn kết, thống nhất, chủ động hóa giải, "biến nguy thành cơ", ngành TN&MT tỉnh đã hoàn thành tốt 19/19 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đưa Sơn La xếp hạng thứ 18/63 tỉnh, thành phố về chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường.

3.jpg
Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La

Đã tập trung rà soát, tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành trên 950 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về cơ chế, chính sách, xử lý vướng mắc về quản lý tài nguyên, môi trường. Lồng ghép vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH). Hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 - 2023 cấp huyện.

Tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc về đất đai các dự án trọng điểm; trình cấp phép hoạt động tài nguyên nước, khoáng sản; triển khai các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường, nhất là công tác giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn… Tiếp tục đổi mới công tác quản lý môi trường từ bị động giải quyết, khắc phục sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt các nguồn thải, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm.

Tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong năm 2022, đã triển khai 30 cuộc thanh, kiểm tra với 144 tổ chức; xử lý kịp thời các vi phạm với tổng tiền phạt trên 8,2 tỷ đồng.

PV: Thích ứng BĐKH, bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững. Sơn La đã và đang thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, thưa bà?

Bà Lê Thị Thu Hằng: Chủ động thích ứng với BĐKH, tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện, phân công rõ nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, trọng tâm hành động thuộc các lĩnh vực, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như: Tài nguyên nước, nông - lâm nghiệp, thủy sản, y tế, người nghèo, phụ nữ, người già, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số…

Đến nay, thể chế, chính sách về ứng phó BĐKH từng bước được xây dựng, hoàn thiện. Nguồn lực và các điều kiện cơ bản để ứng phó BĐKH bước đầu được chú trọng. Các đồ án quy hoạch xây dựng đã lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về tăng trưởng xanh, ứng phó BĐKH, đảm bảo phát triển đô thị, nông thôn một cách hài hòa, bền vững.

3.1.jpg

Cán bộ Sở TN&MT tỉnh Sơn La kiểm tra công tác BVMT tại huyện Mai Sơn. Ảnh: Nguyễn Nga

Đặc biệt, thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Nhà nước về BĐKH, trong năm 2022, Sở TN&MT đã và đang triển khai hàng loạt các nhóm giải pháp có tính khả thi, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức tới hành động, thu hút các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH.

Công tác thu hút đầu tư được thực hiện trên quan điểm sàng lọc, lựa chọn đầu tư dựa trên các tiêu chí về môi trường. Chú trọng các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, giảm ô nhiễm và phát thải khí nhà kính. Kiên quyết không trình, cấp chủ trương đầu tư các dự án, loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm. Rà soát những ngành, lĩnh vực có tác động tiêu cực tới môi trường để yêu cầu xanh hóa sản xuất, ưu tiên sử dụng các nguồn nguyên liệu có thể tái chế.

Hằng năm, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và toàn dân về bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững.

PV: Dự báo, năm 2023 và giai đoạn 5 năm tới, Sơn La có nhiều cơ hội, thời cơ tăng tốc phát triển nhanh, bền vững, đồng nghĩa sẽ gia tăng áp lực phát thải tới môi trường. Để hài hòa giữa phát triển KT - XH và bảo vệ môi trường, tỉnh Sơn La sẽ triển khai các giải pháp chủ yếu nào, thưa bà?

Bà Lê Thị Thu Hằng: Quán triệt sâu sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH năm 2023, hướng tới thi đua Chào mừng 20 năm ngày thành lập Sở TN&MT, toàn ngành TN&MT Sơn La quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả thực thi pháp luật, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, thu hút các dự án đầu tư có công nghệ thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải CO2. Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt các thủ tục môi trường các dự án đầu tư.

Quản lý chặt các dự án khai thác tài nguyên nước, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để kiểm tra, kiểm soát (hậu kiểm), đôn đốc cấp giấy phép môi trường.

Tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường với các cơ sở, đặc biệt là các cơ sở có lượng phát thải lớn, nằm ở khu vực đầu nguồn nước, khu đông dân cư. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh, kịp thời, thượng tôn pháp luật.

Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nguy cơ của BĐKH, những biện pháp thích ứng, giảm nhẹ. Hướng tới hình thành thiết chế văn hóa, đạo đức, ứng xử thân thiện với môi trường. Phấn đấu hoàn thành 100% theo kế hoạch 3 chỉ tiêu môi trường trong hệ thống các chỉ tiêu phát triển KT - XH được UBND tỉnh giao năm 2023.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La kiên định mục tiêu phát triển xanh, bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO